پرستوهای که تمام ساختارها را درنوردیده اند
پرستوهای که تمام ساختارها را درنوردیده اند

یکی از دوستان تعریف می کرد و می گفت «چند سال پیش خبر تکان دهنده ایی در کل شرکتی که ما در آن شاغل بودیم پیچید. خبر این بود« تجاوز به عنف یکی از مدیران به یکی از همکاران زن».

یکی از دوستان تعریف می کرد و می گفت «چند سال پیش خبر تکان دهنده ایی در کل شرکتی که ما در آن شاغل بودیم پیچید. خبر این بود« تجاوز به عنف یکی از مدیران به یکی از همکاران زن».

اقتصاددان: او می‌گفت:«ما همه منتظر اخراج آنها بودیم. غافل از اینکه این یک سناریو بود. متجاوز چندین سال در آب نمک مدیران بود تا اینکه در انتخابات با یکی از روسای باندهای سیاسی کنتاکت شدید پیدا کردم.»

‌پرونده سازی ها شروع شد. اولین کسی که سند سازی ها را امضا کرد، همان کسی بود که باید اخراج میشد و حالا برگ برنده ی مافیای قدرت شده بود برای ضربه زدن به من. جایگاه بهتر و اختیار سرنوشت همکاران اکنون در دست او بود. یک متجاوز به عنف که باید مجازات میشد، حالا یک مهره ارزشمند برای مدیریت کثیف بود.

تمام کسانی را که قبلاً شنیده بودم اعمال خلاف اخلاق و خلاف قانون داشتند در بین پرونده سازان می دیدم.

مدیریت کثیف برای پیشبرد اهداف خود بدنبال افرادی می گردد که دارای نقاط ضعف باشند. هر چه تخلف بزرگتر باشد راحت تر میتوان روی این افراد سوار شد.
از این افراد بیشتر در مواردی استفاده می شود که قربانیان هیچ تخلفی نداشته باشند و با بندهای قانونی امکان ضربه زدن به آنها نباشد.
بی گناه ترین افراد قربانیان این مدیریت کثیف هستند. خودشان و خانواده هایشان
انگ زدن، تهمت زدن، پرونده سازی، جعل سند، پاپوش درست کردن، و.‌‌… ابزار اولیه مدیریت کثیف است.

رانت اطلاعاتی میتواند کمک مهمی به مدیریت کثیف داشته باشد. گاهی ارتقا یک شخص مورد دار در یک سازمان، همه را شوکه می کند. او بنظر ما یک تبهکار است. اما از نظر مدیریت کثیف یک مهره ارزشمند است و میتواند اقداماتی انجام دهد و کسانی را به خاک سیاه بنشاند که هیچ انسان شرافتمندی قادر به انجام آن نیست.

اینکه متخلفان رشد و ارتقا پیدا می کنند و از سمتی به سمت دیگر منتقل میشوند، نشانه بسیار خوبی برای تشخیص مدیریت کثیف است.

برخی انتصابهای پشت پرده های زیادی دارند که ما قادر به درک آن نیستیم.

اینکه ما در همه ی بخشها دارای مافیا شده ایم و مافیا تمام بخش‌های زندگی ما را در هم نوردیده، اصلا چیز عادی نیست. رشد یک انسان متخلف در یک سیستم سالم ممکن نیست. اما در یک سیستم فاسد کسی رشد می کند که سالم نباشد و ضعف های ارزشمندی داشته باشد.

  • نویسنده : مجید گودرزی_ فعال سیاسی