پاداش۹۱۰ میلیون تومانی هیات مدیره بورس!
پاداش۹۱۰ میلیون تومانی هیات مدیره بورس!

پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره بورس؛ به دلیل پودر کردن سرمایه‌های مردم!

پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره بورس؛ به دلیل پودر کردن سرمایه‌های مردم!

اقتصاددان: براساس صورت مالی شرکت بورس، پاداش اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در نیمه اول امسال ۹۱۰ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به رقم ۴۹۰ میلیون تومانی سال ۱۳۹۹، رشد حدود ۲ برابری را نشان می‌دهد.

حسام بیگ (خطاب به مرادبیگ): التماس نکن !… بیا این کاروان رو وسایلشون رو بدزدیم، غارتشون کنیم، زود بریم !…
گناه دارن زن و بچه مردم تو آفتاب واسادن!…

پاداش۹۱۰ میلیون تومانی هیات مدیره بورس!