وعده های سَرِخرمن!
وعده های سَرِخرمن!

گفت: بعضی از مسئولان قبل از تصرُّف موقعیّت و تصدّی مسئولیّت در سخنرانی ها و تبلیغات خود با قول های طلایی خود، بهشتی از آرمان ها و آرزوهای مردم را چنان زیبا ترسیم می کنند،که هر کس آرزو می کند،آن شخص عهده دار ادارۀ همۀ امور کشور شود؛ولی وقتی بر صدر می نشیند و قدر […]

گفت: بعضی از مسئولان قبل از تصرُّف موقعیّت و تصدّی مسئولیّت در سخنرانی ها

و تبلیغات خود با قول های طلایی خود، بهشتی از آرمان ها و آرزوهای مردم را چنان

زیبا ترسیم می کنند،که هر کس آرزو می کند،آن شخص عهده دار ادارۀ همۀ امور

کشور شود؛ولی وقتی بر صدر می نشیند و قدر می بیند،انگار همۀ قول

و قرارها را فراموش می کند.

گفتم: این بندگان خدا اگر حرف های مردم پسند نگویند که نمی توانند آرای آنان را جذب کنند.

گفت:مداحی را برای نوحه خوانی به روستایی دعوت کردند. مداح نوحۀ خوبی

خواند. به طوری که یکی از خان ها از صدای او خیلی خوشش آمد. به او گفت:

آفرین! خیلی خوشمان آمد! یادت باشد وقت خرمن بیا تا دو جوال گندم به تو بدهیم!

مدّاح خوشحال و خندان رفت و روزشماری می کرد تا وقت دروکردن و خرمن کوبی

فرارسید. الاغی را با دو جوال خالی برداشت و به سراغ خرمن خان رفت و دو جوال

گندم را مطالبه کرد،خان با صدای بلند خندید و گفت:

کدام قول؟ کدام گندم؟!تو آواز خوبی خواندی .ما خوشمان آمد! ما هم چیزی گفتیم

که تو خوشت بیاید!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر