وضعیت سود بانکی در کشورهای مختلف
وضعیت سود بانکی در کشورهای مختلف

در بسیاری از کشورهای پیشرفته نرخ بهره به صفر درصد یا سطح منفی رسیده است.

کاهش رشد اقتصادی، باقی ماندن نرخ تورم در سطوح پایین و افزایش ریسک های موجود بر سر راه نظام مالی باعث شده که بسیاری از بانک های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره خود را کاهش دهند.

به نقل از ایسنا، بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته با کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره و قرار گرفتن این نرخ در سطح ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصدی موافقت کرد تا بدین ترتیب سومین کاهش متوالی نرخ بهره در سال جاری به ثبت برسد. بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره را به منفی ۰.۵ درصد رسانده است که پایین ترین نرخ بهره ثبت شده در طول تاریخ این منطقه قرار گیرد. با این حال در شرایطی که برخی از بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا و ژاپن نرخ بهره را به سطح منفی رسانده‌اند، بسیاری از بانکداران ارشد در آمریکا از فدرال رزرو خواسته اند تا به این جریان نپیوندد.

در ادامه نرخ بهره در کشورهای مختلف آمده است:

زیمباوه

نرخ بهره در حال حاضر: ۷۰.۱۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵۰ درصد

آرژانتین

نرخ بهره در حال حاضر: ۶۷.۰۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۶۸ درصد

ونزوئلا

نرخ بهره در حال حاضر: ۳۱.۸۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲۷.۸۷ درصد

مصر

نرخ بهره در حال حاضر: ۱۳.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۱۴.۲۵ درصد

گرجستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۸.۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۷.۵ درصد

آذربایجان

نرخ بهره در حال حاضر: ۸ درصد

نرخ بهره قبلی: ۷.۷۵ درصد

روسیه

نرخ بهره در حال حاضر: ۷درصد

نرخ بهره قبلی: ۶.۵ درصد

ارمنستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۵.۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵.۵ درصد

هند

نرخ بهره در حال حاضر: ۵.۱۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵.۴ درصد

عراق

نرخ بهره در حال حاضر: ۴ درصد

نرخ بهره قبلی: ۴ درصد

کویت

نرخ بهره در حال حاضر: ۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲.۷۵ درصد

عربستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۲.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲.۵ درصد

امارات

نرخ بهره در حال حاضر: ۲.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲ درصد

کانادا

نرخ بهره در حال حاضر: ۱.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۱.۷۵ درصد

آمریکا

نرخ بهره در حال حاضر: ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲ تا ۱.۷۵ درصد

استرالیا

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۰.۷۵ درصد

انگلیس

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۰.۷۵ درصد

ژاپن

نرخ بهره در حال حاضر: منفی ۰.۱ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۱ درصد

منطقه یورو (منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.)

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۱ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۵ درصد

سوئیس

نرخ بهره در حال حاضر: منفی ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۷۵ درصد

  • منبع خبر : اقتصاددان