واریز مبلغ ۱۷۵ هزار تومانی سود سهام عدالت
واریز مبلغ ۱۷۵ هزار تومانی سود سهام عدالت

 رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت: به ازای هر نفری که دارای برگ های سهام یک میلیون تومانی هستند...

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت: به ازای هر نفری که دارای برگ های سهام یک میلیون تومانی هستند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان واریز خواهد شد.

اولویت پرداختی سود به خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وبهزیستی است.

  • منبع خبر : اقتصاددان