نگرانی شدید غرب از نزدیکی ایران به چین
نگرانی شدید غرب از نزدیکی ایران به چین

رمز گشایی در روابط ایران و چین از منظر تئوری جنگ تمدنها: شالودۂ نظریۂ جنگ تمدنهای هانگتینگتون بر این واقعیت استوار است که دیگر تمدنها به راحتی اجازه نخواهند داد غرب بر جهان مسلط شود . تمدنهایی مثل آمریکای لاتین و آفریقا ،تقابل کمتری با غرب دارند . تمدنهای ارتدوکس روسیه ،ژاپن و هند نیز […]

رمز گشایی در روابط ایران و چین از منظر تئوری جنگ تمدنها:

شالودۂ نظریۂ جنگ تمدنهای هانگتینگتون بر این واقعیت استوار است که دیگر تمدنها به راحتی اجازه نخواهند داد غرب بر جهان مسلط شود .
تمدنهایی مثل آمریکای لاتین و آفریقا ،تقابل کمتری با غرب دارند .
تمدنهای ارتدوکس روسیه ،ژاپن و هند نیز تعاملی در نوسان دارند. لذا آنچه در آینده تسلط غرب بر جهان را به چالش خواهد کشید تمدن کنفسیوسی به رهبری چین و تمدن اسلام است که غرب به رهبری ایالات متحدۂ آمریکا را برای خود یک تهدید مشترک تلقی نموده به رویارویی با او خواهند پرداخت .
از همین منظر غرب ، سازمان همکاری شانگهای را نیز برای خود یک تهدید جدی به حساب می آورد بویژه اینکه ایران در حال حاضر عضو ناظر بوده خواستار عضویت دائم است .
هانگتینگتون معتقد است هر یک از تمدنها دارای یک کشور کانونی هستند که از حیث فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی در مقایسه با سایر کشور ها ی هم تمدنی ، برتری قابل ملاحظه ای دارند .
با توجه به این ملاحظۂ نویسندۂ جنگ تمدنها
از نگاه نگارنده
نگرانی غرب از اتحاد چین و ایران از این جهت مهم است که این دو کشور بالقوه این توانایی را دارند که به کانون تمدنی تبدیل شده اسلام و کنفسیوس آفرینش یک نظم نوین جهانی را رقم بزنند .
با توجه به زمان انتشار متن تئوری ،قبل از شکل گیری جبهۂ مقاومت و افزایش خیره کنندۂ قدرت بازدارندگی ایران از یک طرف و
تشدیدتهدید و تقابل غرب با جمهوری اسلامی ایران (بویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام )بنظر میرسد تردید هانگتینگتون و تحلیل گران همسو با او نسبت به توان بالقوۂ ایران برای تبدیل شدن به یک کانون تمدنی تا کنون از بین رفته باشد.

نگرانی شدید غرب از نزدیکی ایران به چین ،

تأیید ضمنی احتمال اتحاد تمدنی چین و ایران از سوی هانگتینگتون .
و در نهایت تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحقق مرحلۂ جامعه پردازی در مسیر تحقق فرآیند تمدن نوین اسلامی ،جنگ روانی غربی ها رادر موضوع نقشۂ راه بیست و پنج سالۂ ایران و چین رمز گشایی میکند . سید رضا میرزاده
توضیح :
در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بنده برای بهبود شرایط استان خوزستان تخصیص سهمی از نفت برای این استان و تهاتر با چین در عوض گرفتن خدمات ،تکنولوژی ،فن اوری ،زیر ساخت و…توسط این کشور (به دلیل تحریم ظالمانه ) و با کمک متخصصین و شرکت های ایرانی برای جبران عقب ماندگی استان با رعایت همۂ ملاحظات سیاسی ،اقتصادی ،
فرهنگی ایران بود .

  • نویسنده : خ/اقتصاددان