نماینده بیستمین کنگره حزب کمونیست انتخاب شد
نماینده بیستمین کنگره حزب کمونیست انتخاب شد

نشست نمایندگان حزب کمونیست چین در منطقه خودمختار قوم «جوانگِ» «گوانگ شی» از روزهای پنجشنبه تا شنبه،21 تا 23 آوریل (اول تا سوم اردیبهشت)،  در شهر «نانینگ» برگزار شد. در این نشست  نمایندگان این منطقه برای شرکت در بیستمین کنگره حزب انتخاب شدند. 

نشست نمایندگان حزب کمونیست چین در منطقه خودمختار قوم «جوانگِ» «گوانگ شی» از روزهای پنجشنبه تا شنبه،۲۱ تا ۲۳ آوریل (اول تا سوم اردیبهشت)،  در شهر «نانینگ» برگزار شد. در این نشست  نمایندگان این منطقه برای شرکت در بیستمین کنگره حزب انتخاب شدند. 

رفیق «شی جین پینگ»، کاندیدای نماینده منتخب کمیته مرکزی حزب که برای انتخابات در گوانگ شی نامزد شده بود، به اتفاق آرا به عنوان نماینده برای شرکت در بیستمین کنگره ملی حزب انتخاب شد.

نمایندگان بر این باورند که انتخاب دبیر کل شی جین پینگ به عنوان نماینده بیستمین کنگره ملی از آرزوی مشترک بیش از ۲٫۵ میلیون عضو حزب و بیش از ۱۵۰ هزار واحد مردمی حزبی در گوانگ شی بود.

همچنین به عقیده آنها این انتخاب کاملاً نشان دهنده عشق و احترام  ۵۷ میلیون کادر و توده مردم از اقوام مختلف در گوانگ شی به دبیر کل شی جین پینگ است و نیز آرزوی مشترک و تمایل شدید صدها میلیون نفر برای پیروی از رهبر رستاخیز کبیر برای ایجاد آینده‌ای بهتر محسوب می‌شود.

ز