نقش انکارناپذیر بانک ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
نقش انکارناپذیر بانک ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

در نظام بانکداری توسعه گرا که کشور ما نیز به آن رویکرد دارد بانک ها تأمین کننده نیازهای مالی برای تحقق اهداف توسعه اند آنها این منابع را در بخش های مختلف اقتصادی در اختیار متقاضیان واجد  شرایط قرار داده تا جهت گیری های اقتصادی٬ به سمت و سوی توسعه اقتصادی و فقرزدایی نظام مند گردد. با این […]

در نظام بانکداری توسعه گرا که کشور ما نیز به آن رویکرد دارد بانک ها تأمین کننده نیازهای مالی برای تحقق اهداف توسعه اند آنها این منابع را در بخش های مختلف اقتصادی در اختیار متقاضیان واجد  شرایط قرار داده تا جهت گیری های اقتصادی٬ به سمت و سوی توسعه اقتصادی و فقرزدایی نظام مند گردد.

با این مقدمه کوتاه در می یابیم که بانک ها بعنوان عناصر کلیدی توسعه٬ زمینه ساز تحولات اقتصادی فرایندی برای توانمندسازی و کارآمد کردن منابع در خدمت تولید و خدمات اند.

تاکنون این نقش ممتاز٬ آنچنان که باید تبیین و تفسیر نشده، همین نقیصه موجب شده که متأسفانه٬ فقط صورت ظاهری بانکداری یعنی بسیج نقدینگی جامعه برای انباشت آن در حساب های  سپرده گذاری به دید آید و دیگر کارکردهای بانکداری از نگاه ها محو یا کمرنگ شود.

به این نقیصهٔ نگرشی٬ این «کاست نگری» را باید افزود که در نگاه عده ای٬ بانکداری روی دیگر سکه اش فقط٬«سودبالا٬ اقساط ناتراز٬ سود سیال و سود و جریمهٔ تأخیر و دیرکرد» است که این تک بعدی نگریستن نیز درست نیست.

این نگرش تک بعدی در حالی است که یکی از رسالت های مهم نظام بانکی ترویج و خلق فرهنگ توسعه است و بانک های چهارمحال و بختیاری به رغم شرایط اقلیمی و نوع زیستمندی اقتصادی کمتر توسعه گرای مردم٬ تاکنون به این مهم پرداخته اند و به عنوان بازوی اقتصادی جامعه٬ طیف گسترده ای از اعمال توسعه ای را در قالب حمایت از صنایع خرد و کلان٬ طرح های زودبازده٬ خوداشتغالی٬  از طریق بسیج سرمایه ها و پس اندازها٬ اجرایی کرده اند.

درست است که این خدمات دهی ها٬ عموم گره های اقتصادی استان را که – بعضا به مثابه گره کور٬ ناگشایی یا دیرگشایی دارند- باز نکرده است اما منصفانه نیست که:« تعدد مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری و شکاف ساختاری میان متولیان  توسعه٬  تناقض دیدگاه برنامه ریزان٬ نقصان منابع سرمایه ای فرابانکی. شکاف میان شبکه تأمین منابع مالی محرک و قابل استحصال٬ شکاف میان تربیت اقتصادی و فرهنگ اقتصادی موجود و فرهنگی که باید ساخته شود و غیره را به گردن نظام بانکی انداخت.

ناگفته نماند این مقدار دستاورد نیز برآیند و نتیجهٔ مشارکت مردم فهیم٬ و تعامل مدیریت آگاهانه بانکی٬ کارمندان خدوم و دلسوز٬ و مدیریت ارشد و اقتصادی استان و شناخت انعطاف پذیری و اعمال قاطعیت بهنگام و بجای مراکز مدیریتی در رفع موانع توسعه ای است.

جا دارد به عنوان یک کارشناس و خدمتگزار بانکی٬ توجه جامعه را به زحمات طاقت فرسا و خدمات بی وقفه و  پیوسته٬ روزآمد٬ دلسوزانه٬ خطرپذیر و شایستهٔ  همکاران عزیز٬ در شرایط سخت پاندومی کرونا٬ جلب نمایم. و به عنوان یک همکار، همت بلند و سخت کوشی ایشان و الطاف و التفات مردم نجیب چهارمحال و بختیاری به فرزندان بانکی استان را ستایش کنم.

با احترام٬ سپاس٬ ستایش و آرزوی قبولی طاعات همگان خاصه روزه داران گرامی، تسلیت شهادت مولای متقیان  علی (ع)و همچنین یادآوری سالروز(چهاردهم اردیبهشت)تاسیس بانک سپه،نخستین بانک ایرانی.

مهرانگیز رحیمی غریب وند