نقدی بر استدلال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
نقدی بر استدلال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

بدون ایجاد کارآمدی ساختاری و خشکاندن سرچشمه های تورم ساز (لغو بودجه های غیر یا ضد توسعه ای ، شفافیت وپاسخگویی رفع انحصارات...)افزایش قیمت ارز و دستمزد... جز تشدید تورم رکودی و نابرابری ،درمانگر تورم و اقتصاد سیاسی نخواهد بود.

اقتصاددان: بدون ایجاد کارآمدی ساختاری و خشکاندن سرچشمه های تورم ساز (لغو بودجه های غیر یا ضد توسعه ای ، شفافیت وپاسخگویی رفع انحصارات…)افزایش قیمت ارز و دستمزد… جز تشدید تورم رکودی و نابرابری ،درمانگر تورم و اقتصاد سیاسی نخواهد بود.
جناب آقای دکتر مخبر
معاون محترم رئیس جمهور
در پاسخ به اظهارات شما در مورد حذف، ارز ۴۲۰۰ به عنوان‌ یک اقتصادان مطالب زیر تقدیم می شود که انشالله مورد استفاده قرارگیرد.
اولا اقتصاددانان در چندین مورد و در جلسه با رییس جمهور محترم و
و …خطرات حذف ارز ۴۲۰۰ را با و جود مفاسد ناشی از چند نرخی ذکر کردند که مورد توجه قرار نگرفته که باعث تاسف است!
آقای مخبر در اظهارات شما یک استدلال اقتصادی وجود ندارد؟
و حتی توضیح نفرمودید که با حدف ۴۲۰۰ چه رویداد تورمی اتفاق ، خواهد افتاد؟
و چگونه با تورم ۵ تا شش برابری می توان مقابله کرد؟
در ابتدا شما ذکر کرده اید که ارز ۴۲۰۰ عامل فساد است،
خوب بفرمایید این فساد چگونه ایجاد شده ریشه ها و جزئیات ان‌ چیست؟
لذا ذکر کلی فساد که یک مطلب کلی سیاسی و بدون دلیل و تحلیل اقتصادی است.
بیشتر جنبه تبلیغی دارد تا اقتصادی؟
در ثانی به فرض درست بودن وجود
فساد چرا ما به جای مقابله با فساد
مانند رانت ‌، دلالالی ها و تورم روز به روز که کنترل نشده است، اقدام نکرده ایم؟؟
ولی بیاییم به جای مقابله اقتصادی با رانت و فساد و تحولات ساختاری پاسخگو صورت مسئله را پاک کنیم و ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم و به نظر اقتصادانان توجه نکنیم و معیشت مردم را در خطر قرار داده و تورم فعلی روزانه را که قادر به کنترل ان نیستیم و اقدامی در این مورد نکرده و برنامه برای آن نداریم دولت را به سمت مشکل فزاینده دیگر سوق دهیم؟
در ثانی چرا از راه حل های صندوق بین المللی پول که یارانه است که شما بدون توجیه اقتصادی آن را ذکر فرموده اید استفاده کنیم؟
که برنده جایزه نوبل اقتصادی استگلیتز آن را پایان لیبرالیسم اقتصادی ذکر می‌کند.
it is the end of newiberalism
Stiglitz.economist
از طرفی طرح استفاده از یارانه به عنوان یک ابزار اقتصادی در زمان دولت آقای دکتر احمدی نزاد اجرا و به شکست انجامید و تورم را نتوانستند کنترل کنند که به فشار به مردم و برداشت از جیب آنها منجر شد؟
ودر دولت آقای روحانی بحران ارزی را داشتیم‌ که ارزها… و ۶۰ تن طلا ناپدید شد و تورم ادامه یافت و باز فشار بر مردم؟
و استفاده از راه حل های صندوق بین المللی پول منجر به بحران اقتصادی بیشتر و به تاراج کشیدن ارزش پول ملی شد؟
لازم به ذکر است که طرح حذف و یارانه صندوق در مصر منجر به شورش شد.
باید عرض کنم راه حل های مدل واشنگتن در لیبرالیزه کردن اقتصاد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بدون تحول در ساختارها قابل استفاده نبوده و در جهت توسعه اقتصاد کشور نیست.
در این مورد نظرات رهبر معطم انقلاب در مورد الگوی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی و الگوی جهادی سازندگی امام خمینی( ره)قابل توجه است.
در عین حال شکست مکتب اقتصادی شیکاگو در شیلی را نیز می توان به عنوان شکست مکتب پولی فریدمن توجه کرد و به نظر رهبر معظم انقلاب بازگشت.
با توجه به مطالب فوق راه حل یارانه ای شما و جناب آقای میر کاظمی در استفاده از راه حل صندوق بین المللی پول در حذف ارز ۴۲۰۰ و استفاده از یارانه با توجه به تجریه زمان دکتر احمدی نژاد و عدم امکان کنترل تورم قابل دفاع نیست و ازموده را ازمودن خطا است
به نطر این پوست خربزه دولت قبل برای دولت آقای رئیسی است که از بافت قدیم ریشه می‌گیرد که باید مواظب بود و اقتصاد ایران را به سمت شوک جدید اقتصادی سوق نداد.
در عین حل شما می فرمایید برای حدف ارز ۴۲۰۰ طرح دارید
خوب درست چرا طرح خود را به اقتصادانان و مردم اعلام نمی کنید که اگر اشکالی هست اکنون از ابتدای کار جلوی ان گرفته شود نه نوش داروی بعد از شکست طرح باشد.
و الا اگر وارد شوک‌اقتصادی شدیم آنوقت لطمه بزرگی به ارائه کنندگان طرح،فشار به مردم ، افزایش گسترده تر فقر و نا رضایتی عمومی است که لطمه بزرگی به دولت است
شما به مشکلات دولت اشاره کردید
اکنون که مشکل فروش نفت را ندارید ، بدهی ارزی انگلیس و کره در حال بازگشت است
حالا چرا برای ۱۰ میلیارد (ذکر شده جناب اقای میرکاظمی) که می خواهید از جیب مردم با حدف ۴۲۰۰ بردارید ؟؟
از این مبالغ پراخت کنید که راحت‌تر و بدون درد سر و فشار کمتر به مردم است که برای دارو یا آنرا نیابند یا با کمبود فوت کنند.
اگر انبار کالاهای اساسی پر است
پس چرا بدنبال گرانی و شوک اقتصادی جدید می گردید
شما میفرمایید تورم ۷۰٪ در دنیا لطفا کشور موردنظرتان را ذکر فرمایید؟
آقای مخبر الان خوشبختانه شما نفت را ۱۰۰ دلار می‌فروشند در حالیکه مردم کشورهای دیگر آنرا گران می خرند
و باز تورم روزانه ۳.۳٪روزانه و بی ثباتی اقتصاد ایران را ندارند
تیم اقتصادی شما قادر به کنترل تورم فعلی نیست و برنامه ای برای آن ندارد.انوقت شما می فرمایید باهمکاری وزارت خانه ها تورم را کنترل می‌کنید.پس تورم چرا کنترل نمی شود ؟؟
ولی چطور وقتی این رقم تورم را تیم‌ اقتصادی دولت نمی‌تواند کنترل
کند ،حالا چگونه شوک تورمی چهار برابری را می خواهید کنترل کنید که اکنون هر روز تورم روز به روز زبانه می‌کشد و شما طرحی برای کنترل بازار ندارید و نمی‌توانید گرانی فزاینده روز به روز مغازه ها را کنترل کنید؟
آقای مخبر تنها باستاد تنطیم بازار نمی‌توان بازار را کنترل کرد
این نیاز به ساز کار همگانی مردم پلیس، قوه قضائیه ، بازرسی و نظارت همگانی نیاز دارد
که حتی هیئت های کنترل قیمت دستمزد که همه اقتصادها استفاده می‌کنند که افزایش قیمت ها با مجوز بررسی آنها باید باشد ندارید واکنون ما دچار اعلان قیمت فردی مانند جمشید بسم الله سابق در ارز و دلالان شده ایم.چرا؟؟
در خاتمه نظر این است طرح خود در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ را در اختیار دانشکده های اقتصاد و اقتصاددانان قرار دهید تا اشتباهات گذشته در لیبرالیزه کردن دستوری صندوق بین المللی پول پیش نیاید.