نشست همراهی با زمین در پسا کرونا
نشست همراهی با زمین در پسا کرونا

اولین جلسه مشورتی حضوری صاحب نظرانی چند از گروه پویش همگانی همراهی بازمین در پساکرونا در روزسه شنبه مورخ 99/2/23  در مرکز جامع هموفیلی ایران برگزار گردید. 

بنام خالق هستی بخش
اولین جلسه مشورتی حضوری صاحب نظرانی چند از گروه پویش همگانی همراهی بازمین در پساکرونا در روزسه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۳  در مرکز جامع هموفیلی ایران برگزار گردید.
اعضاء حاضر درجلسه :
۱) آقای احمد قویدل مدیرعامل فرهیخته مرکز جامع درمانی هموفیلی ایران.
۲) آقای مهندس فرهاد قریب استاد بازنشسته زمین شناسی دانشگاه ومتولی آثاردکترعبدالکریم قریب پدر زمین شناسی ایران.
۳) آقای دکتر سید محمد باقر نبوی استاد بازنشسته دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی ومعاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
۴) آقای دکتر کامران عرفانی استاد دانشگاه و دکترای جامعه شناسی وعلوم ارتباطات و روزنامه نگاری و مشاور سازمان صدا وسیما.
 ۵) آقای دکتر مهران بیغمی استاد ادبیات فارسی ورئیس اسبق دانشگاه فرهنگیان.
۶) آقای دکتر محمد رضا نمکی روانشناس وروان درمانگر وعضو انجمن کودکان استثنایی.
۷) آقای مهندس سید محمود زرنگ زاده کارشناش ارشد بازنشسته و مدیرکل مخابرات اسبق استانهای خوزستان والبرز.
۸) آقای محمود کریوند کارشناس ارشد علوم تربیتی ومعاون اداره آموزش وپرورش منطقه ۱۲ تهران.
۹) آقای استاداسدالله عبدلی آشتیانی مؤلف حدود ۲۰کتاب درحوزه اسناد ومتون کهن،حسابداری سیاق وعضوهیأت مدیره کلکسیون داران ایران.
۱۰)سیدعلی فخرایی دبیرآموزش وپرورش و مدرس بازنشسته زیست شناسی وزمین شناسی مراکز تربیت معلم.
دراین جلسه پربار، با توضیحات راهگشای اساتید حاضراز رشته های مختلف و بیان نقطه نظرها و تجربیات بسیار ارزشمندشان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علوم زیستی و بهداشتی درمانی وارتباطات و عرصه های بین المللی اثرگذار، آشنا شدیم.
در این جلسه حضوری دو ساعته ضمن آشنایی بهتر وبیشتراساتید باهمدیگر، موضوع وهدف گروه مورد بررسی وهم اندیشی قرار گرفت که بسیارمفید و کاربردی بود.
امیداست بااستفاده از راهنمایی اساتید عزیز و شناسایی و جذب هرچه بیشتر شخصیتهای حقیقی وحقوقی فعال دراین مقطع حساس تاریخی نسبت به رفع مشکلات ناشی از اثرات کروناویروس کووید ۱۹ درجامعه بتوانیم در گره گشایی از مشکلات فرهنگی واجتماعی مردم تأثیر معنا داری داشته و بتوان در فرهنگسازی ونهادینه کردن شرایط مورد نیاز عصر پساکرونا درحد خود درجامعه مفید و اثر گذار باشیم.
بفرموده استاد عبدالعظیم قریب:
به گیتی، درون به زفرهنگ نیست
خُنُک آنکه، با فرِ فرهنگ زیست
۹۹/۲/۲۴