نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳.۵۵ درصد رسید
نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳.۵۵ درصد رسید

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۵ شهریور به ۲۳.۵۵ درصد رسید.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۵ شهریور به ۲۳.۵۵ درصد رسید.

اقتصاددان: طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۷ درصد به ۲۳.۵۵ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۵ شهریور رسید.

نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳.۵۵ درصد رسید