نرخ بیکاری ۲۰استان در بهار۱۴۰۰ تک رقمی شد
نرخ بیکاری ۲۰استان در بهار۱۴۰۰ تک رقمی شد

بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که نرخ بیکاری ۲۰ استان در بهار ۱۴۰۰ تک رقمی بوده که در این بین، همدان با ۵.۶ درصد کمترین و هرمزگان با ۱۶.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به نام خود ثبت کرد.

بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که نرخ بیکاری ۲۰ استان در بهار ۱۴۰۰ تک رقمی بوده که در این بین، همدان با ۵.۶ درصد کمترین و هرمزگان با ۱۶.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایرنا، نرخ بیکاری از سال گذشته همواره کمتر از ۱۰ درصد بود و این روند در بهار ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و براساس اعلام مرکز آمار در این دوره برابر ۸.۸ درصد شد.

طبق آخرین داده‌های آماری نرخ بیکاری در بهار امسال ۲۰ استان کشور تک رقمی بود در حالی که در بهار ۹۹ این رقم برابر ۱۶ بود.

کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان‌های همدان (۵.۶ درصد) و تهران (۶.۳ درصد) است. در مقابل استان‌های هرمزگان (با ۱۶.۶ درصد) و کرمانشاه (با ۱۴.۷ درصد) بالاترین نرخ بیکاری را داشتند.

همچنین در بین استان‌ها، چهار محال و بختیاری و لرستان بیشترین کاهش نرخ بیکاری در دو دوره بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ را در میان سایر استان‌ها داشتند.

در استان چهار محال و بختیاری نرخ بیکاری در بهار ۹۹ برابر ۱۹.۱ درصد بود که این رقم در بهار ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد رسید. در لرستان نیز میزان بیکاری از ۲۱ درصد در بهار ۹۹ به رقم ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.

در بهار امسال ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر جمعیت فعال داشتیم که از این میزان ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر شاغل هستند. نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی داشته است.

بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۰ بیانگر این است که ۳۷.۷ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

نرخ بیکاری ۲۰استان در بهار۱۴۰۰ تک رقمی شد