نامعادله در عرضه و تقاضای جنگ اوکراین و روسیه
نامعادله در عرضه و تقاضای جنگ اوکراین و روسیه

ترکیه اگر خواهان کاهش دائمی بهره است باید اول تورم به صورت ساختاری کاهش یابد ولی در ایران متاسفانه در کنترل تورم قیمت ها نابسامانی وجود دارد و هماهنگی لازم در واردات کالاهای اساسی و سرعت بخشی در ترخیص آن از گمرک و کنترل انبارها و نظارت بر آنها بسیار ضعیف است و افزایش قیمت ها با موجودی اجناس در انبارها قابل قبول نیست موضوع کالاهای ترخیص نشده که بعضی در حال فساد جنس قرار دارند و عدم ورود آن به شبکه توزیع و در نهایت افزایش قیمت ها و تورم را افزونی بخشیده است در این میان ضرورت نظارت و بازرسی بر انبار های عمومی و خصوصی برای شکستن قیمت ها و جلوگیری از احتکار به خصوص در مایحتاج عمومی بسیار حیاتی است

  به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

·      اقتصاد جهان دوره سختی را می گذراند
ایران و ترکیه در یک خط تجاری که از خلیج پیچیلی (Pechili ) در چین آغاز میشود و در ادامه «جاده ابریشم» راهی که ادامه آن را مارکوپولو طی کرد و به اروپا پیوند داد.
ایران و ترکیه در یک موقعیت ویژه سوق الجیشی ودر اقتصاد پیوسته به هم درشریان های اقتصادی شوسه ، آبی حتی هوائی قرار دارند .
هم اکنون ترکیه و ایران در شرایط تورم افسار گیسخته بالاخص در حوزه کالاهای اساسی به طور کلی کمبود کالاهای اساسی و ارزاق عمومی قراردارند که بعد از آغاز جنگ اوکراین و روسیه در سطح کشورهای حوزه دریای سیاه و دریای مدیترانه و اروپا تا آلمان محسوس است.
ترکیه برای جلوگیری از فشار تورم برای ارزاق عمومی تفاوت هزینه ( زام ZAM ) به کارکنان و کارگران پرداخت میکند .
ترکیه یک کشور وارد کننده و صادرکننده است به این مفهوم که کالا و مواد اولیه از جمله محصولات کشاورزی، شیمیایی، معدنی و …. را از کشورهای تولیدکننده وارد و بعد از تکمیل یا تبدیل، بسته بندی آن را به کشورهای حوزه اروپا و حتی تا جنوب شرق آسیا صادر میکنند.
ترکیه به رشد دراز مدت دائمی فکر میکند و اخیرا رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه اعلام کرد که : رشد کوتاه مدت در سرمایه و تولید نوسان ایجاد میکند و این امر عامل عدم  توزیع درآمد به صورت متناسب در بین آحاد و اعشار مردم میشود .
رشد سریع مانع اشتغال زایی است ولی در رشد کوتاه مدت بر اساس نیاز مصرفی جامعه صنایع و تولید رشد میکند و بر حسب آن جلب و جذب و اشتغال در واحدهای تولیدی صورت میگیرد.
رئیس ملی انجمن بازرگانان و صنعتگران اعلام کرده است که ترکیه در شرایط افزایش تورم است و در ۴ تا پنج ماه آینده  روزهای حساسی در پیش رو است و ترکیه به ثبات اقتصادی شدیدا نیاز دارد.
او میگوید باید صبور باشیم تا به ثبات درآمد و اقتصاد برسیم و صد البته در شرایط رشد کوتاه مدت شهروند نمیتواند رشد را در جیب خود حس کند.
او میگوید سیاست پولی جهانی در حال تغییر است و با تورم بالای ۱۹ درصدی وارد دوره پر نوسان میشود و این امر کشور ترکیه را در برابر شوک های اقتصادی خارجی آسیب پذیر میکند.
ترکیه اگر خواهان کاهش دائمی بهره است باید اول تورم به صورت ساختاری کاهش یابد ولی در ایران متاسفانه در کنترل تورم قیمت ها نابسامانی وجود دارد و هماهنگی لازم در واردات کالاهای اساسی و سرعت بخشی در ترخیص آن از گمرک و کنترل انبارها و نظارت بر آنها بسیار ضعیف است و افزایش قیمت ها با موجودی اجناس در انبارها قابل قبول نیست موضوع کالاهای ترخیص نشده که بعضی در حال فساد جنس قرار دارند و عدم ورود آن به شبکه توزیع و در نهایت افزایش قیمت ها و تورم را افزونی بخشیده است در این میان ضرورت نظارت و بازرسی بر انبار های عمومی و خصوصی برای شکستن قیمت ها و جلوگیری از احتکار به خصوص در مایحتاج عمومی بسیار حیاتی است.
باید در نظر بگیریم که زنجیره تامین نیار ها و مایحتاج عمومی بعد از همه گیری در کل جهان و دنیا به نظم جدید اقتصادی توجه کرده است و در شرایط حاضر لزوما باید نظارت شدید و مستمر و کنترل و تنظیم بازار و توزیع ارزاق صورت گیرد.
در ایران مشکل تغییرات آب و هوایی نیز مزید علت است کشور ما در حال تبدیل شدن به مناطق خشک است ، منابع آبی ما با مصارف بی رویه و عدم بارش ها به سرعت در حال کم شدن است سطح دریاچه ها پایین آمده و تالاب ها روبه خشکی میرود و دبی آب رودها کم شده است .
در یک نگاه وسیع هم اکنون اتحادیه اروپا با بحران انرژی روبه رو است و با برنامه ریزی میخواهد واردات نفت و گاز را از روسیه متوقف کند که البته این امر آسان نخواهد بود هم اکنون اروپا در چهارچوب توافق نامه نقشه راه اقتصادی بدون کربن را در پیش رو دارد.
ترکیه ناگزیر است درنقشه تعادل اقتصادی جهان به خصوص برنامه ریزان اتحادیه اروپا خودرا هماهنگ و منطبق کند و ایجاد اعتماد ملی و عمومی برای گذر از بحران نماید .
ترکیه برای رسیدن به توسعه پایدار راه را برای مشارکت زنان توانمند اقتصادی باز میکند تا بتواند از این نیروی عظیم اقتصادی استفاده کند.
به طور کلی اقتصاد جهان دوره سختی را میگذراند و با جنگ اوکراین خیلی از معادلات در عرضه و تقاضا به هم خورده و دگرگون شده و در نابسامانی  در حمل ونقل و عرضه مواجه است و تورم در تمامی کشورهاوجود دارد و نسبت آن با کنترل و استفاده از دکترین های اقتصادی متفاوت است .

ق
 

  • نویسنده : دکتر سید جلال ابراهیمی مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه