نئو بعثی ها و مافیای برنج
نئو بعثی ها و مافیای برنج

گویا افرادی در این مملکت، خوزستان به آنها وصل بوده و مدتی است که پاره شده و دچار مبتلا به سندرم خود پارگی شده اند، ظاهراً این افراد از نوادگان شلوارهای چهل تیکه (شلوارهای جین دهه ی پنجاه)هستند و مدام پاره تن آنها جر میخورد و نخ و سوزن بدست در حال وصله کردن میباشند. […]

گویا افرادی در این مملکت، خوزستان به آنها وصل بوده و مدتی است که پاره شده و دچار مبتلا به سندرم خود پارگی شده اند، ظاهراً این افراد از نوادگان شلوارهای چهل تیکه (شلوارهای جین دهه ی پنجاه)هستند و مدام پاره تن آنها جر میخورد و نخ و سوزن بدست در حال وصله کردن میباشند.

از آن طرف گروه دیگری بدون آنکه روح شان هم خبر داشته باشد صبح که از خواب بیدار می‌شوند می‌بینند نئوبعثی شده اند! حالا چرا نئوبعثی؟این گروه ابتدا میخواستند نئو نازی بشوند اما ترسیدند در یک جامعه مردسالار، یک مرد برود میان دار و دسته نازی و نازنازی ها!!! ،خداییش خیلی افت دارد.

این نئو‌بعثی ها کلا از مرحله پرت هستند یعنی پرت شدند، هنگامی که به بی برنامگی وزارت نیرو و استاندار پاره شده از تن بخاطر سیل پارسال اعتراض کردند از طرف پاره شدگان متهم به تجزیه طلبی شدند، امسال اما بر عکس سال گذشته خشکسالی، رودخانه های استان و هور را خشکاند، نئوبعثی ها اینبار از ترس اتهامات جور واجور بیخیال خشکسالی شدند و از آنجا که عشق نمایندگی داشتند تصمیم گرفتند نمایندگی مجاز انواع احشام را به عهده بگیرند، مثلا حاج نعیم نماینده شترهای دوکوهانه، ناصر عبیات نماینده بوفالوها و علی عبدالخانی نماینده ‌بوشلمبو را به عهده گرفتند (البته هرچی به عبدالخانی گفتند برادر عزیز بوشلمبو جزء احشام بحساب نمی آید اما ایشان گوشش به این حرفها بدهکار نبود)با این حال باز هم از حمله و گزند گروه پاره شدگان تن در امان نماندند، این گروه اصرار دارند که این افراد با حمایت از این حیوانات قصد دارند ترکیب جمعیتی استان را به هم زنند و استان پاره پوره ما چیزی شبیه قلعه حیوانات شود.

در این گیر و دار برنده این نزاع طرف سوم بود، یعنی کشاورزان شالیکار یا همان مافیای برنج عن بر بوگ، این مافیای قدرتمند در اوج خشکسالی در حالیکه آبی برای شالیکاری نداشتند ،۱۰۰ ملیون تن برنج عن بر بوگ برداشت کردند و به کشورهای هند و پاکستان و تایلند صادر کردند و میلیاردها دلار از این زمین خشک بی آب سود کردند!!!.

مظلوم ترین قشر در این میان، نمایندگان مردم بودند، آنها میان نئوبعثی ها و پاره شدگان تن، مانده اند که نماینده کدام گروه هستند،
بیچاره مردم

سید نشعان آلبوشوکه