میزان مالیات بر خانه‌های لاکچری چقدر است؟
میزان مالیات بر خانه‌های لاکچری چقدر است؟

مالیات ۵ میلیون تومانی در فروش خانه ۱۵ میلیاردی! با توجه به هزینه بسیار پایین مالیات بر خانه‌‌های لوکس، در حال حاضر حق دلالی معاملات‌ملکی‌ها چند ده برابر مبلغ مالیات است.

اقتصاددان: مالیات ۵ میلیون تومانی در فروش خانه ۱۵ میلیاردی! با توجه به هزینه بسیار پایین مالیات بر خانه‌‌های لوکس، در حال حاضر حق دلالی معاملات‌ملکی‌ها چند ده برابر مبلغ مالیات است.

میزان مالیات بر خانه‌های لاکچری چقدر است؟