مگر چه عیبی دارد؟
مگر چه عیبی دارد؟

  گفت: من نمی دانم چرا برخی از منتقدان روی آقای حداد عادل زوم کرده اند و از هر کار ایشان انتقاد می کنند! گفتم:می گویند چرا دخترش را به آمریکا می فرستد! گفت: دخترش با یک خانوادۀ شهیدپرور آمریکایی!! وصلت کرده است! مگر چه عیبی دارد؟دیگر چه می گویند؟ گفتم: می گویند برای پسرش […]

 

گفت: من نمی دانم چرا برخی از منتقدان روی آقای حداد عادل زوم کرده اند و از هر کار ایشان انتقاد می کنند!

گفتم:می گویند چرا دخترش را به آمریکا می فرستد!

گفت: دخترش با یک خانوادۀ شهیدپرور آمریکایی!! وصلت کرده است! مگر چه عیبی دارد؟دیگر چه می گویند؟

گفتم: می گویند برای پسرش مدرسه اختصاصی زده است!

گفت: آخر چون دیدند در ایران مدرسه ای که قابلیّت تحصیل آقازاده را داشته باشد،وجود ندارد،مدرسه ای غیردولتی زدند! مگر چه عیبی دارد؟دیگر چه می گویند؟

گفتم: می گویند همسرشان خریدهایشان را از لندن انجام می‌دهند!

گفت: آخر چون در بازارهای ایران اجناس کم است و مشتری زیاد،ایشان برای آسایش هموطنان سختی سفر را تحمُّل می کنند!!مگر چه عیبی دارد؟ دیگر چه می گویند؟

گفتم: می گویند ایشان چرا ۲۳ پست و مسئولیت پول درآر را بر عهده گرفته اند؟

گفت: ایشان وقتی یک تنه با این اندام لاغر و سالمند سنگینی بار مسئولیت ۲۳ نفر را بر دوش می گیرد،آیا باید انتقاد کرد یا تشکر؟آیا حرف دیگری هم مانده که منتقدان بگویند؟

گفتم: نه! فقط می گویند چرا از بسیجی ها می‌خواهد مستمر در خیابان‌ها باشند؟

گفت: وقتی ایشان این همه کارها و مسئولیت های سخت سخت را خود بر عهده می گیرد،این کار سهل و آسان را دیگران انجام دهند!چه پرتوقُّع!!

گفتم: پس با این حساب این دیگران اند که این دفعه سیاهنمایی می کنند،نه تو!

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان