مگر خارجی ها اطلاعات مبادلات مالی خود را به ما میدهند که ما به آنها بدهیم ؟
مگر خارجی ها اطلاعات مبادلات مالی خود را به ما میدهند که ما به آنها بدهیم ؟

ولی خودمان بسیار نیاز داریم که در داخل کشور پول شویی را کنترل کنیم ، برای کنترل پول شویی باید منشاء پول را در حین مبادلات بانکی مشخص کنیم . باید کاری کنیم تا سیستم مالیاتی بتواند اظهار نامه اشخاص را علاوه بر دفاتر کل و روزنامه

ولی خودمان بسیار نیاز داریم که در داخل کشور پول شویی را کنترل کنیم ، برای کنترل پول شویی باید منشاء پول را در حین مبادلات بانکی مشخص کنیم .
باید کاری کنیم تا سیستم مالیاتی بتواند اظهار نامه اشخاص را علاوه بر دفاتر کل و روزنامه با این داده ها در خصوص معاملات کنترل کرده و مغایرت ها گزارش گری گردد .
همچنین باید اظهار نامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی با این اطلاعات کنترل و مغایرت ها مشخص گردد . برای این کنترل ها باید شناسه پرداخت توسط بانک مرکزی بابت هر تراکنش ایجاد شود و خریداران و فروشندگان اولا آن را در فاکتور خود نوشته و ثانیا بر اساس آن دریافت و پرداخت نمایند .
در هر سال مالی باید هر فرد اظهارنامه مالیاتی بدهد . و اطلاعات مندرج در اظهارنامه ایشان با اطلاعات گردش مالی حسابهای ایشان کنترل شود .
باید پول های بدون منشا شناسایی گردد و به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات سنگین و سازمان مبارزه با پول شویی جهت رسیدگی ارجاع شود .
ما در ایران برای سیستم داخلی خودمان چیزی پنهان نداریم .
موضوع اینست که نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما را .
اگر توسعه میخواهیم خودمان باید درست کار کنیم.
توسعه متوازن و پایدار مسیری دیگری ندارد .
اگر میخواهیم که رشد کنیم باید همه با هم رشد کنیم تا تضمین گردد که برای کالاهای فروشندگان قدرت خرید وجود دارد .
این یعنی حذف فساد و قرار دادن جامعه روی ریل پیشرفت و توسعه .

  • منبع خبر : اقتصاددان