موقعیت حساس در بازار ارز
موقعیت حساس در بازار ارز

در صورتی که امروز درهم به بالای محدوده 7 هزار و 800 تومان برود، ارزش دلار حتی می تواند بالای محدوده 28 هزار و 500 تومان قرار بگیرد

در صورتی که امروز درهم به بالای محدوده ۷ هزار و ۸۰۰ تومان برود، ارزش دلار حتی می تواند بالای محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار بگیرد

اقتصاددان: بازار ارز روز گذشته در سایه تحرکات اسکناس آمریکایی در بازار هرات و سلیمانیه به روند صعودی خود ادامه داد و از کانال ۲۸ هزار تومان عبور کرد. البته خبر توقف منابع ایران در عمان هم دست معامله گران افزایشی بازتر گذاشت و نرخ دلار در ایران تقویت شد.

ورود تقاضای احتیاطی به بازار

از نگاه معامله گران ارزی بازار ارز با یک موقعیت حساس روبرو شده و با شکست مقاومت ۲۸ هزارو ۲۰۰تومان تقاضای احتیاطی بیشتری وارد بازار خواهد شد.

سیگنال نرخ حواله درهم به دلار

نرخ حواله درهم نیز روز قبل از ۷ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد. با این نرخ، حتی دلار در بازار داخلی ظرفیت افزایش قیمت تا بالای محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان را داشت. در صورتی که امروز درهم به بالای محدوده ۷ هزار و ۸۰۰ تومان برود، ارزش دلار حتی می تواند بالای محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار بگیرد.

احتمال دخالت بازار ساز در بازار ارز

اما عده ای از معامله گران معتقدند که مرز ۲۸ هزار برای بازساز اهمیت فراوانی دارد و این احتمال وجود دارد که با افزایش عرضه، قیمت دلار را به سمت پایین هدایت کند.