منحنی نرخ بازدهی در ۲۷ تیر
منحنی نرخ بازدهی در ۲۷ تیر

امروز 27تیر 1400 حجم معاملات اوراق بدهی نسبت به دیروز تغییر چندانی نکرد.

امروز ۲۷تیر ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی نسبت به دیروز تغییر چندانی نکرد.

اقتصاددان: حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۱ درصد افزایش به ۲۲۳ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۱ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد.

حجم معاملات عمده اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به ۵٫۸ هزار میلیارد تومان رسید که احتمالا به اجرای عملیات اعتباردهی (مساعدتهای آماده) توسط بانک مرکزی مربوط میشود.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده کوتاه مدت نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۱٫۵۱ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۱٫۵۷ ذرصد رسید. اما نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با ۶ دهم درصد افزایش به ۲۱٫۸۱ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با ۲ دهم درصد کاهش به ۲۱٫۶۳ درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی و نقدی برخلاف چند روز گذشته بر هم منطبق نبود. به این ترتیب نرخ سود آتی در سررسید ۴۰۰ روز به ۲۱٫۴ در ۶۰۰ روز به۲۱٫۶ درصد ودر ۸۰۰ روز به۲۲درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

منحنی نرخ بازدهی در 27 تیر

  • منبع خبر : اقتصادنیوز