مقایسه نسبت مصارف به منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۳ماه نخست سال‌های ۹۷و ۹۸
مقایسه نسبت مصارف به منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۳ماه نخست سال‌های ۹۷و ۹۸

در کارنامه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی»، نسبت مصارف به منابع بانکی را نشان می‌دهد. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی این نسبت، در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد منفی را تجربه کرده است. بر این اساس بانک‌های کشور در شاخص عملکردی نسبت مصارف به منابع خود، کارنامه موفقی نداشته‌اند.

مقایسه نسبت مصارف به منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۳ماه نخست سال‌های ۹۷و ۹۸

  • منبع خبر : اقتصاددان