معیارها و ویژگی های رئیس جمهوری از نگاه جامعه شناختی
معیارها و ویژگی های رئیس جمهوری از نگاه جامعه شناختی

ریاست جمهوری علاوه بر تعهد و تخصص باید سه پارادایم زیر را برای اقتدار نظام وموفقيت فردی‌ و اجتماعی داشته باشد.

اقتصاددان: ریاست جمهوری علاوه بر تعهد و تخصص باید سه پارادایم زیر را برای اقتدار نظام وموفقیت فردی‌ و اجتماعی داشته باشد.
۱.حقانیت
آیا از نظر تخصص .اشرافیت به حوزه‌های اقتصادی. اجتماعی و….خود را محق این پست می داند.(حق با اوست) توانایی های فکری.جسمی برای احراز صلاحیت را دارد یا برای کسب قدرت .ثروت و شهرت تلاش می کند.
۲.مشروعیت
رای اکثریت و مشارکت‌ مردم و رعایت اصول اعتقادی و ارزشی جامعه مربوطه مشروعیت رئیس جمهور را تضمین می کند. یعنی مردم سالاری دینی و باصطلاح دموکراسی زمینه ساز رضایت مندی و تبعیت مردم از او خواهد بود نه تهدید .الزام و اجبار مردم.
۳.مقبولیت
کاریزماتیک( داشتن نفوذ در دلها )مهمترین عامل تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید رئیس جمهور علاوه بر رای، جایگاه مردمی داشته باشد تا مردم به جای اکراه با رضایت گفتار و کردار او را بپذیرند و تبعیت کنند.
نتیجه :
اقتدار نظام سیاسی یک کشور در داشتن حقانیت. مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهور است اگرچه تحقق کامل و تجمیع هر سه شاید در مدینه فاضله فارابی و افلاطونی یک آرمانگرایی بیش نباشد ولیکن بصورت نسبی‌ خواست اکثریت مردم ایران می باشد. که امیدواریم با تصمیم شایسته مسئولین.معرفت و آگاهی مردم محقق شود تا شاهد ایرانی سربلند و سرافراز باشیم.

  • نویسنده : صفی اله ملکی دکتری جامعه شناسی