مصادیق انقلابی در دنیای امروز ایران
مصادیق انقلابی در دنیای امروز ایران

*انقلاب؛انقلابیون؛انقلابی نماها و مصادیق انقلابی در دنیای امروز ایران زمین!* واژه ها همواره دارای معانی و نیز بستر و محتوایی هستند  که گاها دستخوش نزاع های سیاسی قرار میگیرند.یکی از این واژه ها به تعبیر بنده ظلم های فراوان به آن شده است؛ *انقلابی* است! برخی خود را نماد و تبلور این واژه میدانند و […]

*انقلاب؛انقلابیون؛انقلابی نماها و مصادیق انقلابی در دنیای امروز ایران زمین!*
واژه ها همواره دارای معانی و نیز بستر و محتوایی هستند  که گاها دستخوش نزاع های سیاسی قرار میگیرند.یکی از این واژه ها به تعبیر بنده ظلم های فراوان به آن شده است؛ *انقلابی* است! برخی خود را نماد و تبلور این واژه میدانند و با مستمسک قرار دادن این واژه؛هر کسی جز خود را خارج از دایره انقلاب میدانند و انواع برچسب زنی نثارش میکنند!
براستی با گدشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابیون این دوران چه کسانی هستد و چه کسانی نیستند؟
به تصور نویسنده؛ انقلابیون در این عصر و زمان کسانی هستند که:
۱.به تمامی مفاد قانون اساسی کشور که نماد و میثاق ملی کشور است اشناهستند و اقدمات و کنشگری خود را با آن همخوان میکنند!
۲. در جایگاه و مسئولیت اصلیشان؛سعی  میکنند بهترین باشند و در قضاوت هایشان در کارها؛رضای خداوند را مبنا قرار دهند؛
۳.آرمان های انقلاب اسلامی را بارها و بارها مرور کرده اند و  نه تنها در کلام؛بلکه در عمل به ان پایبند هستند.
۴.اهل تهمت و برچسب زدن نیستند و جذب حداکثری را به جای دفع حداکثری برمیگزینند؛آن هم با اعمال و کردار و گفتارشان
۵.تساهل و تسامح در برخی امور را به خوبی درک کرده اند و مبنای تعملاتشان می دانند..
۶. ارزش های بنیادینی که مبنای شکل گیری این نظام بوده است را بارها با خود مرور کرده اند و سعی کردا اند به ان نزدیک شوند.
۷. چشم تیز بین در ارتباط با عملکرد حمکرانان کشور هستند
۸. با نظام حکمرانی کشور به خوبی اشنا هستند و میدانند موفقیت کشور در گرو هم افزایی و همکاری تمامی اجزای پازل حکمرانی است و موفقیت و شکست کشور را در عملکرد یک دولت خلاصه نمیکنند.
و….
باید اعتراف کرد که واژه انقلابی چون از مفاهیم و واژه های کیفی می باشد؛گاها هر کس به طریقی ان را تعبیر و تفسیر میکند که خارج از سلیقه و برخورد سلیقه ای نیست.
شما چه کسانی را انقلابی میدانید….
محمد هاشم زاده
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

  • نویسنده : محمد هاشم زاده
  • منبع خبر : اقتصاددان ، گام دوم ایرانیان،مجید اسمعیل خان طلایی