مصاحبه مجری شبکه یک با رئیس مجلس ونکاتی در باره آن
مصاحبه مجری شبکه یک با رئیس مجلس ونکاتی در باره آن

مصاحبه مجری شبکه یک با رئیس مجلس میزبان یا مهمان!؟ در برنامه دیشب از نظر شکلی و از نظر محتوایی نکاتی قابل بررسی بود که مجری به عنوان مهمان و مهمان به عنوان میزبان تداعی می شد به طوری که در ابتدای مصاحبه مجری شبکه یک خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که از اینکه […]

مصاحبه مجری شبکه یک با رئیس مجلس میزبان یا مهمان!؟

در برنامه دیشب از نظر شکلی و از نظر محتوایی نکاتی قابل بررسی بود که مجری به عنوان مهمان و مهمان به عنوان میزبان تداعی می شد به طوری که در ابتدای مصاحبه مجری شبکه یک خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که از اینکه ما را پذیرفته اید سپاسگزاریم روند مصاحبه و سوال ها به طوری بود که مجری هیچگونه چالشی را برای پاسخهای رئیس‌مجلس ایجاد نکرد و یا سواد به چالش کشیدن سوالات را نداشت یا اینکه این گونه برنامه مصاحبه طراحی شده بود. در مورد راهکارهای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی کنونی قالیباف به طرح ۱ بسته پرداخت که اصلاح قانون مالیاتی, حمایت از طبقه کم برخوردار ,بهبود محیط کسب و کار و موارد دیگر را طرح کرد.
همچنین مالیات بر عایدی و مالیات بر سرمایه و مالیات بر خانه های خالی از دیگر مواردی بود که قابل توجه بود در بحث به حرکت درآوردن تولید نکته قابل توجه این بود که که با هدایت جریان نقدینگی به سوی تولید می توانیم کمک قابل توجهی به تولید و اشتغال کنیم اما یکی از مشکلات کنونی در کشور ما موضوع تحریم است که مانع از ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور شده است و مشکل بعدی ارز ناشی از صادرات نیم بندی است که در حال حاضر کشور به خاطر تحریم ها نمی تواند آن را به صورت مستقیم داشته باشد و بیشتر مواقع با مشکلات دریافت ارز حاصل از صادرات مواجه هستیم بنابراین رئیس مجلس در این جا به راهکاریی برای برون رفت از این مشکل اشاره‌ای نکرد مورد بعدی بهبود فضای کسب و کار و رونق کسب و کار است و اینکه چگونه زیرساخت های انرژی کشور و زیرساخت های اداری مانع از کوتاه شدن زمان صدور مجوز های کسب و کار و همچنین بهبود آیتم های ۱۰ گانه محیط کسب و کار می شود اشاره‌ای نکرد مثلاً در بحث صدور مجوز انرژی مشکل اصلی ‌درزیرساخت‌های برق و عدم پاسخگویی سیستم انتقال نیرو متناسب با تقاضای انرژی برق است شبکه هایی که قادر به هماهنگی با میزان مصرف و همچنین میزان تولیدی که پاسخگوی میزان مصرف باشد از موارد زیرساختی است که نمیتوان با صدور دستور زمان دستیابی به مجوز برق را کاهش داد. در مورد مالیات برخانه های خالی اگر شعار نباشد وذینفعان بگذارند عملی شود یک وظیفه مغفول وجامانده است.
امروزه مسولان باید از شعار های دلخوش کنی وپوپولیستی به شدت پرهیز کنند و هر طرحی ارائه میکنند باید در یک شکل عملیاتی و در یک زنجیره زیستی که به نوعی در نظر گرفتن سایر پارامترهااست سخن برانند .

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحلیل کارشناس