مدیرعامل شستا در چوکا بدنبال رزومه سازی است؟
مدیرعامل شستا در چوکا بدنبال رزومه سازی است؟

افتتاح نمایشی یا مساعدت به پیمانکاران همراه، مسئله این است… ابوالفضل بابادی شوراب مدتی قبل در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران که به اختصار چوکا نامیده می شود، با حضور مدیران شستا، واحد تولیدی تخته چند لایه خود را در مجتمع چوکا افتتاح نمود. با این وجود به تازگی شرکت چوکا برای […]

افتتاح نمایشی یا مساعدت به پیمانکاران همراه، مسئله این است…

ابوالفضل بابادی شوراب

مدتی قبل در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران که به اختصار چوکا نامیده می شود، با حضور مدیران شستا، واحد تولیدی تخته چند لایه خود را در مجتمع چوکا افتتاح نمود.

با این وجود به تازگی شرکت چوکا برای تعمیرات اساسی، بازسازی، طراحی، نظارت بر ساخت، خدمات مشاوره و… واحد تولیدی تخت چند لایه خود، آگهی منتشر کرده تا اجرای این موارد را به پیمانکاری ذی صلاح! واگذار نماید.(از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۹)

همواره تصور بر این است که شرکت و کارخانه ای را افتتاح می کنند که آماده بهره برداری و تولید باشد، اما ظاهرا در هلدینگ شستا و شرکت چوکا، غیرممکن ها به ممکن تبدیل می شود!

اما پرسش اساسی این است که آیا این افتتاح، یک شوآف از سوی مدیریت شستا در جهت رزومه سازی های واقع پندارانه برای عملکرد خود بوده و یا اینکه شرکت چوکا بدون هماهنگی با مدیران شستا، با قصد کمک و همیاری به پیمانکاران بی بضاعت همیار خود، چنین آگهی ای را منتشر کرده؟

بهر صورت مدیریت شستا بایستی نسبت به افتتاح نمایشی و یا انتشار آگهی قرارداد با پیمانکار، بدون نیاز به آن، برای شرکت زیرمجموعه که پیشتر آن را افتتاح نموده و قابلیت بهره برداری آن را تایید کرده، پاسخی به افکار عمومی بدهد.