متن کامل سند آمایش‌(عدالت)سرزمینی
متن کامل سند آمایش‌(عدالت)سرزمینی

  جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: سند آمایش‌(عدالت)سرزمینی   مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.   ع

 

جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

سند آمایش‌(عدالت)سرزمینی

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان