ما در چاپ پول محدودیتی نداشتیم
ما در چاپ پول محدودیتی نداشتیم

همتی در کلاب هاوس در پاسخ سوال اینکه شما به عنوان بانک مرکزی هر سال یا چند سال چقدر پول می توانستید چاپ کنید گفت: ما در مورد چاپ پول [قلابی] سقفی نداریم یعنی قانونِ مجلس ویا دولت برای ما سقفی تعیین نکرده ، این اختیار بانک مرکزی است که بنا به سیاست های اقتصادی […]

همتی در کلاب هاوس در پاسخ سوال اینکه شما به عنوان بانک مرکزی هر سال یا چند سال چقدر پول می توانستید چاپ کنید گفت:
ما در مورد چاپ پول [قلابی] سقفی نداریم یعنی قانونِ مجلس ویا دولت برای ما سقفی تعیین نکرده ، این اختیار بانک مرکزی است که بنا به سیاست های اقتصادی مدیر کل تعیین می شود ، هیچ کجای قانون یا آئین نامه ای گفته نشده بانک مرکزی اختیار دارد اینقدر پول چاپ کند ، سقفش این قدر است.
مجموع پولی که ما باصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم مثلاً گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می فروشد را سلف خری کردیم ، به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد ، گفتیم ما پولهای بلوکه شده در کره جنوبی و یا بدهی گازی عراق را قبول می کنیم هروقت دادند می گیریم ، انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم. که مجموع این طور پولها به اضافه ی اختیاراتی که داشتیم جمعاً ۲۰۰ هزار میلیارد بود این مقدار نقدینگی اضافیست که ما وارد چرخه ی اقتصاد کردیم که البته چون فعلاً پشتوانه نداشت این پول[قلابی] تورم ایجاد کرد.
من محاسباتی داشتم وانتظار داشتیم حداکثر تورم ما ( تورم کلی ) ۳۵ درصد بشود ولی وقتی گزارشها را می دیدم که وزارت صمت یا مراکز اقتصاد سنجی وپژوهشی تورم را بالای ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد با آمار استقرایی اعلام می کنند که مثلاً لوبیا کیلویی اینقدر بود حالا اینقدر شده ووو دنبال علتها بودم.
اواخر متوجه شدم ای بابا دولت حقوق ها را بعضاً دوبرابر کرده یعنی ۱۰۰ درصد افزایش داده !!!!!
چند هزار میلیارد به رفع مشکل ریزگردها اختصاص داد.
تکمیل جاده ی بجنورد به شمال اینقدر ، احیای دریاچه ارومیه N میلیارد!!!
زنگ زدم از آقای نوبخت پرسیدم از کجا؟ ، گفت از محل فلان وفلان. روز چهارشنبه ای بودم رفتم سازمان برنامه وبودجه دوستانه توضیح خواستم ، آقای نوبخت یادش رفته بود تلفنی به من چی گفته بودم ، دیدم میگه این شش ماهه اینقدر درامد نفتی داشته ایم . رقمی نجومی گفت . پرسیدم مگر الآن چقدر نفت (چه عددی بشکه ) فروخته اید .
یک عددی گفت که رند بود گفتم اینقدر نفت که قیمتش اینقدر نمیشه خیلی رسوا بود، گفت واقعیتش ما هم مثل شما میزان صادرات نفت را نمی دانیم ، جزو اسرار طبقه بندیه.
روزی دیگر با مهندس زنگنه در جلسه هیئت دولت برخورد داشتم در حاشیه اورا کنار کشیدم و با مزاح جوری که راحت باشد رقمی حدودی بگوید ورسمیت هم نداشته باشد و بتواند بگوید شوخی کردم ، پرسیدم خودمانیم چقدر نفت در این نیمه سال فروخته اید ، گفت این رقم . بعد هم گفت مزاح کردم ، وباز به خنده گفت ، دکتر جان اصول دین می پرسی ؟ من خودم هم دقیق نمی دانم چقدر نفت می فروشیم وچند می فروشیم…. و جدا شدیم.
رفتم حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم هایی که آقای نوبخت به طرحها می دهد جور در نمی آید.
یادم آمد به حرف آقای آذری جهرمی که در جلسه ی ترحیم مادر دکتر خانیگی به من گفت به قول آقای دکتر روحانی بده تا بره ، نمی دانم سر چی بود ، آقای جهرمی گفت به قول دکتر روحانی بده تا بره.
متوجه شدم که آقای روحانی به آقای نوبخت گفته واختیار داده ویا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد کاری نداشته باشد این رقمها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد.
یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود من نامه را با توضیح یکی از معاونین دریافت کردم ، که نوشته بود این پول خیلی زیاد است …. نداریم .
من هم اون سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم.
دو سه روزی گذشت رئیس جمهور(روحانی ) خودش تماس گرفت؛ بی مقدمه و احوالپرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده ای ؟
گفتم از کجا بدهم ؟ گفت رقم دادن که کجا ندارد سند بزن این عدد میلیارد داده شد ، با بقیه اش کار نداشته باش….
اینجور نبود که کارِ دادن اعتبار معطل امضای من باشد ، نه، اینها باصطلاح پول یا رقم را داده بودند ، تازه بعدش برای من حواله می فرستادند. و اعتبارات بیشماری اختصاص دادند و تمام شد، که بنا بود بعداً سند تهیه کنند بفرستند.
شاید هم هرگز نفرستادند ومن دیگر رئیس نبودم.
تورم از ۶۰ درصد هم رد شد ، وهنوز هم ادامه دارد ، مگر بانک مرکزی دیگه پول جدید چاپ نکند تا شاید بعد از سه سال این خلاء پرشود پولها[ی قلابی] پشتوانه پیداکنند ، پول [واقعی] بشوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع