لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی!
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی!

گفت: ایران و عربستان برقراری روابط به توافق رسیدند. گفتم: رابطۀ گرم و صمیمی با عربستان بالاخره خوب است،یا بد؟ گفت: هم خوب است و هم بد! گفتم: یک چیز که نمی شود هم خوب باشد و هم بد! یا خوب است و یا بد! مثلاً چه وقت خوب است؟ گفت: وقتی کیهان بنویسد: توافق […]

گفت: ایران و عربستان برقراری روابط به توافق رسیدند.

گفتم: رابطۀ گرم و صمیمی با عربستان بالاخره خوب است،یا بد؟

گفت: هم خوب است و هم بد!

گفتم: یک چیز که نمی شود هم خوب باشد و هم بد! یا خوب است و یا بد!

مثلاً چه وقت خوب است؟

گفت: وقتی کیهان بنویسد:

توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی!(۲۰ اسفند ۱۴۰۱)

گفتم: چه وقت بد است؟

گفت: وقتی روزنامه کیهان بنویسد:

ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد!(۱۵ دی ۹۴)

حکایت است که سلطان محمود را در زمان گرسنگی بادنجان بورانی پیش آوردند.

خوشش آمد و بگفت: بادنجان طعامی است خوش.

در همان لحظه ندیمی در مدح بادنجان فصلی پرداخت و چون سیر شد،گفت:

بادنجان چیز خیلی مضرّی است.

ندیم، دوباره در مضرّت بادنجان مبالغتی تمام کرد.

سلطان فرمود: ای مردک! نه این زمان که مدحش می گفتی؟

گفت: من ندیم توام نه ندیم بادنجان. مرا چیزی باید گفت که ترا خوش آید، نه

بادنجان را.(رسالۀ دلگشای عبید زاکانی)

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر