لباس ریاست جمهوری، تنها اندازه قامت آیت الله رییسی
لباس ریاست جمهوری، تنها اندازه قامت آیت الله رییسی

ابوالفضل بابادی شوراب؛ عضو کمیته تولید محتوا ستاد جوانان آیت الله رییسی جایگاه ریاست جمهوری یک کُرسی مدیریتی است و تنها افراد مدیر و مُدبر و آشنا به مدیریت روز در جمهوری اسلامی می توانند، در این فضا موفق شده و زمینه سربلندی و پیشرفت جامعه را فراهم نمایند. در میان افراد تایید صلاحیت شده، […]

ابوالفضل بابادی شوراب؛ عضو کمیته تولید محتوا ستاد جوانان آیت الله رییسی

جایگاه ریاست جمهوری یک کُرسی مدیریتی است و تنها افراد مدیر و مُدبر و آشنا به مدیریت روز در جمهوری اسلامی می توانند، در این فضا موفق شده و زمینه سربلندی و پیشرفت جامعه را فراهم نمایند.

در میان افراد تایید صلاحیت شده، هیات رییسه قوه مقننه و دبیر سابق شورای امنیت ملی و یا از فرماندهان سابق که ۳۰ سال از فرماندهی شان گذشته، دیده می شوند.

اما یادمان نرود مدیریت اجرایی امروز، با تفکرات مدیریت فسیلی تفاوت داشته و نمی توان عملیات های تلخی که جامعه ملی ایران از آن خاطره های خوبی نداشته و مربوط به ۳۰ سال گذشته است را بعنوان رزومه مدیریت به اجتماع معرفی کرد و انتظار موج سازی برای افراد داشت.

لذا بنظر می رسد گاه معیار توان مدیریتی یک قابلیت فراموش شده برای انتخاب های ما بعنوان جامعه ایرانی است و در آوردگاه ملی از روی نگاه های تعصبیِ قومی، قبیله ای و جناحی، به توجیه عملکرد افراد ناتوان و شکست خورده می پردازیم و از پذیرش افراد شایسته، به این بهانه فرار می کنیم.

در میان ۷ نفر تایید صلاحیت شده، آیت الله سید ابراهیم رییسی در قامت رییس قوه قضاییه، نه با گفتار درمانی و یا توئیت های متناقض که با عملکرد اجرایی و آشنایی به مدیریت روزش، جوان گرایی، چابک سازی و فساد ستیزی را در مجموعه مدیریتی اش نهادینه کرد.