قیمت مسکن سال جدید را کاهشی آغاز کرد
قیمت مسکن سال جدید را کاهشی آغاز کرد

براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است.

اقتصاددان: بنابراین میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اولین ماه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین برابر با ۳.۵ هزار واحد مسکونی بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.