قلم حیادارترین موجود جهان است
قلم حیادارترین موجود جهان است

دلم از نوشتن پر است میخواهم آنقدر بنویسم که همه بدانند نوشتن سلاح من است فریاد من است و باور من است. نوشتن جاری کردن عشق و دانایی در رگهای اجتماع است. اجتماعی که سرد شده است بی تفاوت شده است بی … شده است. آری قلم حیا دار ترین موجود جهان است. میخواهم بنویسم […]

دلم از نوشتن پر است

میخواهم آنقدر بنویسم که همه بدانند
نوشتن سلاح من است
فریاد من است و
باور من است.
نوشتن جاری کردن عشق و دانایی در رگهای اجتماع است.
اجتماعی که سرد شده است
بی تفاوت شده است
بی … شده است.
آری قلم حیا دار ترین موجود جهان است.
میخواهم بنویسم که بخش بزرگی از خوشبختی من در دستان شماست.
میخواهم به صراحت بگویم زندگی من بازیچه تو نیست و اگر درست رفتار نکنیم من و ما آسیب خواهیم دید.
من اجتماعی خلق شده ام و تو ای دوست
ای مهربان؛ بدان که انتخابهای تو بخشی از زندگی من است.
پس درست انتخاب کن
پس مردانه انتخاب کن
پس متعهدانه و مسئولانه انتخاب کن، که انتخاب تو گاهی حق الناس من است.

«زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست»
«زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست»

مبادا کاری کنی که «چینی نازک تنهایی من ترک بردارد»
میخواهم روی همه برگهای جهان بنویسم کاری کنید که حتی یک برگ هم از طبیعت کم نشود.
ما همه به هم و همه به آگاهی نیاز مبرم داریم.
دانایی یک انتخاب نیست
یک تکلیف است.
تو اگر بدانی ،من خوب زندگی خواهم کرد و اگر ندانی نمی دانم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان