قدرت کشندگی کرونا در ایران همچنان در اوج +نمودار
قدرت کشندگی کرونا در ایران همچنان در اوج +نمودار

وضعیت قرمز در بخش ابتلا و فوتی در سومین هفته اردیبهشت ماه روندی نزولی گرفته و در حال کمرنگ تر شدن است. با این حال قدرت کشندگی این بیماری هنوز در اوج 5 ماهه قرار دارد.

وضعیت قرمز در بخش ابتلا و فوتی در سومین هفته اردیبهشت ماه روندی نزولی گرفته و در حال کمرنگ تر شدن است. با این حال قدرت کشندگی این بیماری هنوز در اوج ۵ ماهه قرار دارد.

اقتصاددان: پس از گذشت ۸ هفته از سال ۱۴۰۰ و ثبت موج چهارم کرونایی در کشور اکنون آمار ابتلا و فوتی در ایران از مسیر خطرناک خود جدا شده و شیب نزولی گرفته اند.

وضعیت بیماران تحت درمان این بیماری نیز که نمایان کننده فشار بر کادر درمان در هر مقطعی هستند در هفته اخیر از رکورد ثبت شده در هفته قبل خود فاصله گرفته و کاهش پیدا کرده است. با این وجود مسیر قدرت کشندگی کرونا هنوز وضعیت این بیماری در کشور را خطرناک توصیف می کند.

روند نزولی ابتلای کرونا در اردیبهشت

تعداد مبتلایان روزانه بیماری کرونا در روز ۲۴ اردیبهشت ماه پس از ۴۳ روز به کانال ۱۰ هزار نفر نزول پیدا کرد. بررسی این متغیر در قاب هفتگی نشان میدهد در سومین هفته اردیبهشت ماه سال جاری ۱۰۵هزار و ۵۸ نفر به این ویروس مبتلا شده اند که نسبت به این شاخص در هفته قبل خود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

این آمار در مدت سپری شده از اردیبهشت ماه روندی نزولی داشته است. مقایسه ارقام ثبت شده نیز نشان می دهد افت هفتگی ابتلا مرتبا بیشتر می شده است و همواره نزول جدی تری در این بازه به ثبت رسیده است. این در حالی است که تعداد تستها همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد.

درهمین خصوص مجموع تستهای روزانه در هفته سوم اردیبهشت ماه نشان می دهد در این مقطع، ۹۶۰ هزار تست در ایران از مراجعین مشکوک به این بیماری گرفته شده که در مقایسه با هفته قبل تنها ۰٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی ها نشاندهنده آن است که کاهش مبتلایان در ایران در کنار افزایش تستهای هفتگی در هفته اخیر سبب کاهش نسبت ابتلا به تست شده و نشان از کاهش خالص شیوع در ایران داشته است.

این نسبت در مقطع مورد بررسی برابر با ۱۰٫۹ درصد محاسبه شده و۲٫۴۱ واحد درصد از هفته قبل کمتر ثبت شده است.

با این وجود هنوز شمار مبتلایان در این هفته در مقایسه با تمام مقاطع هفتگی در سال ۹۹ در حد بالاتری قرار دارد و به همین علت نمی توان کاهش ابتلای کرونا در این هفته را هنوز به منزله فروکش کردن وضعیت قرمز ابتلا در ایران دانست.

قدرت کشندگی کرونا در ایران همچنان در اوج +نمودار

قدرت کشندگی کرونا در ایران

تعداد فوتی های روزانه در روزهای اخیر و پس از رکوردهای بالای ۴۰۰ نفردر نهایت وارد کانال ۲۰۰ نفر شده است.

مجموع فوتی ها در سومین هفته اردیبهشت ماه اما به ۲ هزار و ۱۹۲ نفر رسیده است.

با آنکه هفته نخست اردیبهشت با ثبت بالاترین رکورد مرگ و میر در چند ماه گذشته سیاه ترین هفته کرونایی در سال ۱۴۰۰ بود، درهفته اخیر اما با ۱۱٫۸درصد کاهش روندی نزولی را به ثبت رساند.

نکته مهم آن است که هر چند فوتی ها کاهش داشته، اما هنوز میزان این متغیر بالاتر از ۱۹ هفته انتهایی سال ۹۹ بوده است. اکنون چنانچه موج ابتلا روند کاهشی خود را ادامه دهد می توان امیدوار به کاهش بیشتر این متغیر در هفته های آینده بود.

با این وجود آنچه در این هفته ها رخ داده بیانگر افزایش نسبت فوتی ها در مقایسه با مقاطع ثبت شده از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون بوده است.

نسبت فوتی ها به مبتلایان در هفته سوم اردیبهشت ماه برابر با ۲٫۱ درصد بوده که در اوج خود در این مدت قرار گرفته است. این اتفاق نشان از قدرت کشندگی بالاتر این بیماری در موج چهارم کرونا داشته است.

در ادامه مسیر نزولی در آمارهای نگران کننده کرونایی درایران، وضعیت بیماران تحت درمان نیز در این مقطع روندی نزولی را آغاز کرده است.

قدرت کشندگی کرونا در ایران همچنان در اوج +نمودار

روند نزولی وضعیت تحت درمان

وضعیت تحت درمان در هر زمان برابر با کسر مجموع بهبودی ها و جانباختگان از کل مبتلایان در آن مقطع می باشد. در همین خصوص تا پایان هفته سوم اردیبهشت مجموعا ۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۹۷ نفر نیز پس از مبتلا شدن، بهبود پیداکرده اند. اگر کل مبتلایان تا این تاریخ که برابر با ۲ میلیون ۷۳۲ هزار و ۱۵۲ نفر بوده را از مجموع بهبودی و فوتی ها کم کنیم رقم باقی مانده برابر با کل بیمارانی است که اکنون تحت درمان قرار دارند.

محاسبات نشان می‌دهد این رقم در روز ۲۴ اردیبهشت برابر با ۴۵۹ هزار و ۱۰۳ نفر بوده که نسبت به هفته قبل ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

در نهایت قاب وضعیت بیماران کرونایی که اکنون تحت درمان هستند نشان میدهد وضعیت این بیماری در بخشهای بستری و درمان از بدترین موقعیت خود در هفته قبل جداشده و اکنون روندی کاهشی به خود گرفته است. با وجود آنکه آمارهای ابتلا و فوتی در هفته اخیر در حال کاهش بوده اماهنوز در این دو متغیر دو اتفاق نگران کننده وجود دارد.

نخست آنکه هنوز شمار مبتلایان و فوتی های هفتگی هنوز به نسبت هفته های پایانی زمستان ۹۹ در موقعیت خطرناکی قرار دارند.

دوم آنکه نسبت فوتی ها به مبتلایان که نمایان کننده شدت کشندگی این بیماری است در کشور به اوج خود در ۵ ماه اخیر رسیده و نشان میدهد درمان این بیماری هنوز مستلزم توجه جدی تری نسبت به هفته های قبل خواهدبود.

قدرت کشندگی کرونا در ایران همچنان در اوج +نمودار