قانون ارث تغییر می‌کند؟
قانون ارث تغییر می‌کند؟

رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات کشاورزی، خرد شدن اراضی است که اغلب به‌واسطه قانون ارث و نقل و انتقال مشاع اراضی به ورثه صورت می‌گیرد گفت: قانون ارث برای جلوگیری از خرد شدن اراضی باید اصلاح شود.

«علیرضا اورنگی» در سومین جلسه کارگروه ملی یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: به منظور اجرایی کردن قانون یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در نظر گرفتن مشوق‌ها، فقط وزارت جهاد کشاورزی خطاب قرار گرفته و سایر ارگان‌های ذی‌ربط برای در نظر گرفتن مشوق، مورد توجه قرار نگرفته‌اند که ضرورت دارد در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به چالش قانون ارث و نقل و انتقال مشاع اراضی اظهارداشت: پیشنهاد می‌دهیم نیابت مالکیت اراضی به مراجع داده شود و در قالب نظام بهره‌برداری یا کشاورزی قراردادی یا هر شکل حقوقی دیگری که قانونگذار یا دولت تعیین می‌کند، انتفاع آن به وراث برسد. در این صورت می‌توانیم یکپارچه‌سازی اراضی را به انجام برسانیم بدون آنکه به حقوق وراث، خدشه‌ای وارد شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در این جلسه، یکی از مهم‌ترین موانع یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی که از سوی نمایندگان حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ضرورت اصلاح قانون ارث و نقل و انتقال مشاع اراضی بود، مقرر شد سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان دبیر این کارگروه پیگیری‌های لازم را برای رایزنی با نمایندگان ولایت فقیه در بررسی فقهی این موضوع دنبال کرده و در جلسه بعدی، نتیجه را به حضار منتقل کند.