فعالان اقتصادی چطور می توانند امضای الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت دریافت کنند؟
فعالان اقتصادی چطور می توانند امضای الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت دریافت کنند؟

به گزارش اقتصاددان، به اطلاع می‌رساند، در راستای تجهیز بخش‌های مختلف سامانه به امضای الکترونیکی، عملیات‌ ایجاد و کپی پرونده نیز به تدریج و بر اساس رقم آخر کد ملی کاربران مشمول امضای الکترونیکی خواهد شد.

به گزارش اقتصاددان، به اطلاع می‌رساند، در راستای تجهیز بخش‌های مختلف سامانه به امضای الکترونیکی، عملیات‌ ایجاد و کپی پرونده نیز به تدریج و بر اساس رقم آخر کد ملی کاربران مشمول امضای الکترونیکی خواهد شد.
دومین گروه مشمول، کاربرانی هستند که رقم آخر (رقم سمت راست) کد ملی آنان عدد ۸ می‌باشد. این دسته از کاربران از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۵می‌بایست با استفاده از امضای الکترونیکی، پرونده جدید ثبت نموده و یا پرونده‌های خود را کپی نمایند.
شایان ذکر است که به تدریج و بر اساس زمان‌بندی‌هایی که متعاقباً اعلام خواهد شد تمامی کاربران سامانه برای ایجاد و کپی پرونده، مشمول استفاده از امضای الکترونیکی خواهند شد.
کاربرانی که تاکنون اقدام به ثبت نام جهت دریافت امضای الکترونیکی نکرده اند، می‌توانند از طریق آدرس زیر، اقدام به ثبت‌نام نمایند.