فرمان رهبری میدان‌داری ⁧نیروهای مسلح⁩ برای مهار کرونا را متمرکز می‌کند
فرمان رهبری میدان‌داری ⁧نیروهای مسلح⁩ برای مهار کرونا را متمرکز می‌کند

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی فرمان رهبری را موجب ایجاد تمرکز در میدان‌داری ⁧نیروهای مسلح⁩ برای مهار فاجعه ملی (کرونا) دانست.

به گزارش اقتصاددان، علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «فرمان ⁧رهبری⁩ چیزی از مسئولیت دولت و شخص ⁧رئیس‌جمهور⁩ در مدیریت روزانه فاجعه ⁧کرونا⁩ کم نمی‌کند. واحدهای مختلف نظامی در دو بخش لجستیک و بهداری در میدان، کمک کار ⁧دولت⁩ در شرایط بحرانی بوده‌اند اما متفرق. فرمان رهبری تمرکزی در میدان‌داری ⁧نیروهای مسلح⁩ برای مهار فاجعه ملی ایجاد خواهدکرد.»