فراخوان استخدام ۲۸ هزار نفر در آموزش و پرورش در مرداد
فراخوان استخدام ۲۸ هزار نفر در آموزش و پرورش در مرداد

وزیر آموزش و پرورش از فراخوان استخدام ۲۸ هزار نفر در آموزش و پرورش در مرداد خبر داد.

اقتصاددان: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در برنامه دست خط اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید ۲۳ هزار سهمیه استخدام گرفتیم که از طریق ماده ۲۸ از بین افراد لیسانس و بالاتر جذب می شوند که ۵ هزار سهمیه از قبل داشتیم که در مرداد فراخوان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تمام مدیران، بیش از ۹۴ درصد معلمان و ۷۰ درصد دانش آموزان در سامانه شاد وارد شدند.