فاکتورهای اصلی ورود به بازار و مشکلات رقیب
فاکتورهای اصلی ورود به بازار و مشکلات رقیب

استراتژی تمایز ، راهبردی است که شرکت با محصولات یا خدماتی متمایز ارائه دهد. این اقلام باعث ایجاد موقعیتی میشود که در کل صنعت منحصر به فرد است. راه هاي ایجاد تمایز ممکن است به صورت هاي گوناگونی باشد. طرح یا تصویر خصوصیات و ویژگی هاي ظاهري، خدمات مشتري، شبکه توزیع و فروش یا جنبه هاي دیگر. در حالت مطلوب، شرکتها در چندین بعد تمایز ایجاد می کنند

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و مالی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
مزیت اقتصادی مقیاس عبارت است از کاهش هزینه متوسط تولید یک محصول یا عملکرد و فعالیت در تولید یک محصول به موازات افزایش حجم مطلق تولید در واحد زمان. عوامل دیگر عبارت است از: تنوع محصول، الزامات سرمایه ای، هزینه های جایگزینی، دسترسی به کانال های توزیع، مضرات هزینه های مستقل از مقیاس و سیاست حکومتی.

استراتژی تمایز ، راهبردی است که شرکت با محصولات یا خدماتی متمایز ارائه دهد. این اقلام باعث ایجاد موقعیتی میشود که در کل صنعت منحصر به فرد است. راه های ایجاد تمایز ممکن است به صورت های گوناگونی باشد. طرح یا تصویر خصوصیات و ویژگی های ظاهری، خدمات مشتری، شبکه توزیع و فروش یا جنبه های دیگر. در حالت مطلوب، شرکتها در چندین بعد تمایز ایجاد می کنند. تمایز ابزاری است که اگر شرکت به آن دست یابد می تواند از آن به عنوان یک استراتژی معتبر برای به دست آوردن بازدهی بالاتر از حد متوسط بهره گیرد، چرا که تمایز باعث ایجاد موقعیتی مقاوم در برابر پنج نیروی رقابتی می شود.

پنج نیروی رقابتی شامل:
۱- تهدید ورودی های جدید
۲- قدرت چانه زنی تامین کنندگان
۳ – قدرت چانه زنی خریداران
۴ – تهدید محصولات جایگزین
۵- رقابت میان رقیبان کنونی

چگونه تمایز باعث ایجاد موقعیتی مقاوم در برابر پنج نیروی رقابتی می شود؟
تمایز می تواند به واسطه وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول و در نتیجه حساسیت کمتر به قیمت، سپری محافظ در برابر رقابت چالش برانگیز ایجاد کند. علاوه بر آن، تمایز موجب افزایش حاشیه سود می شود که خود نیاز به موقعیت هزینه کم را از بین می برد. وفاداری مشتری و نیاز رقابت کننده به غلبه بر بی نظیر بودن رقیب باعث ایجاد مانع ورود می شود. تمایز با میزان بالای حاشیه سود همراه است که می توان از آن برای کنار آمدن با توان تأمین کننده استفاده کرد. تمایز به قدرت خریدار را نیز کاهش می دهد زیرا خریدار هیچ محصول جایگزینی در اختیار ندارد و در نتیجه کمتر به قیمت حساسیت نشان می دهد و نهایت اینکه شرکتی که برای جذب وفاداری مشتری خود را از بقیه متمایز کرده است نسبت به رقبای خود از موقعیت بهتری در برابر محصولات جایگزین بهره مند است.

ح

  • نویسنده : بهاره شویکلوفرد، تحلیلگر مسائل مالی