هر پگاه نو با یک نگاه نو #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۰) «فالِح» و «عملِ صالح» کسی که سرش «زیرِ آب» و «اسیرِ غرقاب» است، «فوری ترین نیاز» و «ضروری ترین اِعجاز» برای او نه «بدره ای از طلای ناب»،که «ذرّه ای از هوای حُباب» است. برای یک غریق،«یک نَفَس»،«فریادرس» است و عملِ صالح به انسان،«زندگی جاودانه» و […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۰)

«فالِح» و «عملِ صالح»

کسی که سرش «زیرِ آب» و «اسیرِ غرقاب» است،

«فوری ترین نیاز» و «ضروری ترین اِعجاز» برای او

نه «بدره ای از طلای ناب»،که «ذرّه ای از هوای حُباب» است.

برای یک غریق،«یک نَفَس»،«فریادرس» است

و عملِ صالح به انسان،«زندگی جاودانه» و «ارزندگی بی کرانه»می بخشد!

انسانِ «نیکوکار»،«رستگار» است،

ولی رسالتِ انسان نه انجامِ هر «کارِ خوب» و «ابتکارِ مطلوب» است،

بلکه در عرصۀ «پایشِ ارزش ها» و «پالایشِ لغزش ها»،

تنها کسی «فالِح» است که دارای «عملِ صالح» است.

عمل صالح،«فوری ترین کار» و «ضروری ترین ابتکار» است.

#شفیعی_مطهر

—————————————-

فالح: رستگار،فایز،نجات یابنده،خلاص شده

بدره:همیان ، کیسه پول

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر