فاصلۀ شعار تا رفتار!
فاصلۀ شعار تا رفتار!

  گفت: مقام مسئولی شعار می دهد ما می خواهیم به آمریکا هم واکسن صادر کنیم. گفتم: بله،باعث افتخار است که ما توانسته ایم هشت نوع واکسن بسازیم. گفت: هنوز نتونسته ایم ۹۴درصد مردم خود را واکسینه کنیم.حالا موج پنجم هم دارد بی رحمانه به کشتار مردم ما ادامه می دهد. می گویند پخمه صبح […]

 

گفت: مقام مسئولی شعار می دهد ما می خواهیم به آمریکا هم واکسن صادر کنیم.

گفتم: بله،باعث افتخار است که ما توانسته ایم هشت نوع واکسن بسازیم.

گفت: هنوز نتونسته ایم ۹۴درصد مردم خود را واکسینه کنیم.حالا موج پنجم هم دارد بی رحمانه به کشتار مردم ما ادامه می دهد.

می گویند پخمه صبح ها از شدّت نداری و فقر می رفت عملگی. شبانگاه که صاحب کار جار می زد عمله ها بیایند مزد خود را بگیرند،او عارش می شد به عنوان عمله دستمزد بگیرد؛لذا دست خالی به خانه می رفت!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان