فاتحه خوانی برای شرکت بورسی سولیران
فاتحه خوانی برای شرکت بورسی سولیران

شرڪت سولیران ایران در حالی ڪه چندین روز صف خرید بود با تصمیم شورای مجمع فوق العاده رسما منحل شد

انالله و انا الیه راجعون
#فسلیر
به گزارش اقصاددان: شرڪت سولیران ایران در حالی ڪه چندین روز صف خرید بود با تصمیم شورای مجمع فوق العاده رسما منحل شد
خبر درگذشت اولین شرڪت بازار سرمایه شوڪ‌ و زنگ هشداری برای احتیاط بیشتر در این‌ بازار خواهد بود

#فسلیر در پایان معاملات به علت مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت منحل خواهد شد و دارایی های شرڪت به نسبت سهم مشاع هر سهامدار بین آنان تقسیم خواهد شد.
در روز انحلال این شرڪت سهم در صف خرید قرار دارد.

این موضوع نشون میده ڪ عزیزان حواستون باشه سمت چ سهمی میرید بنیادشو بررسی ڪنید .
سرنوشتی که در انتظار ولیز هم هست/پ