علی لاریجانی رئیس جمهور قطعی آینده کشور
علی لاریجانی رئیس جمهور قطعی آینده کشور

بسمه تعالی حکایت: شدیم‌ مثل ته خیار، از بس حقیقت گفتیم تلخ شدیم فردی در روستا زندگی می کرد و‌ از گفتن حقیقت باکی نداشت، ‌به همین دلیل تمام اهالی روستا چشم دیدنش را نداشتند، چون هرکدام از اهالی روستا به اقتضای روزگار و‌ برای گذران زندگی خود عادت به دروغ گفتن به یکدیگر داشتند […]

بسمه تعالی
حکایت:
شدیم‌ مثل ته خیار، از بس حقیقت گفتیم تلخ شدیم
فردی در روستا زندگی می کرد و‌ از گفتن حقیقت باکی نداشت، ‌به همین دلیل تمام اهالی روستا چشم دیدنش را نداشتند، چون هرکدام از اهالی روستا به اقتضای روزگار و‌ برای گذران زندگی خود عادت به دروغ گفتن به یکدیگر داشتند و‌افشای دروغ آنها باعث متضرر شدن و از دست دادن منافع شان می شد.

وقتی کسی سراغ مش حسن ضرب المثل ما را می گرفت اهالی روستا میگفتند آنکه مثل ته خیار همیشه تلخ است.

واقعیت:
رئیس جمهور آینده علی لاریجانی یکی از چهره هایی است که از اول انقلاب همیشه پست های کلیدی و‌ مطرحی داشته و ‌با سیاست خود و‌ حمایت قدرت های داخلی و‌ خارجی جزءچند نفری بود که همیشه در راس حکومت و نظام تصمیم گیری و تاثیر گذارکشور بوده است و‌ در همه حال در جایگاه کلیدی مملکت قرار داشته است.

وی روزی را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سیاست خود در نظر گرفته بود و‌ همه تصمیمات خود را طوری اتخاذ کرده که در عین اینکه در حکومت فعال بود نیم نگاهی هم به مردم داشته باشد.

ایشان برخلاف آقای رفسنجانی که قصد داشت در تاریخ ایران هم ‌نامی برای خود ثبت کند، همچین دیدگاهی نداشته و‌ ندارد و هدف خود را در بودن در قدرت در زمان حال می بیند، فقط آمال و آرزوهای خود را می بیند و‌ اهمیتی برای تاریخ و نگاه آیندگان به خود را قائل نمی باشد و همیشه ‌پیروزی در رقابت ها را ملاک عمل خود قرار داده و‌ در آزمون و‌ رقابتی که شانس موفقیت خود را قطعی نبیند شرکت نمی کند.

حرف آخر:
البته با انتخاب آقای لاریجانی هیچ‌ اتفاق مهمی در کشور رقم نخواهد خورد و‌ جریانات به مانند گذشته و‌ روند اداره مملکت روی ریل گذاری هایی که از قبل تعبیه شده بودند، همچنان پیش خواهد رفت.

زمان بابادی شوراب
۲۶/اردیبهشت/۱۴۰۰