امروز هم قیمت طلا و سکه با افزایش همراه شد.

بهای هر قطعه سکه امامی با ۸۰هزار تومان افزایش در مقایسه با روز گذشته به شش میلیون و ۹۸۰هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح قدیم نیز شش میلیون و ۶۵۰هزار تومان است.

نیم سکه امروز با قیمت سه میلیون و ۵۸۰هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۷۰هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون تومان معامله می‌شود.

بهای‌ طلای ۱۸عیار در بازار امروز با ۵هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، به گرمی ۶۷۰هزار تومان صعود کرد.