طلا به کانال یک میلیون بازگشت
طلا به کانال یک میلیون بازگشت

امروز هم قیمت طلا و سکه افزایش یافت به طوریکه طلا به کانال یک میلیون و سکه ۱۰میلیون تومان بازگشت.

امروز هم قیمت طلا و سکه افزایش یافت به طوریکه طلا به کانال یک میلیون و سکه ۱۰میلیون تومان بازگشت.

اقتصاددان: به این ترتیب قیمت سکه امامی به ۱۰میلیون و ۱۳۰هزار و سکه طرح قدیم به ۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید.

نیم سکه با قیمت پنج میلیون و ۶۰۰هزار، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰هزار و سکه یک گرمی دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان فروخته می‌شود.

امروز قیمت هر مثقال طلای ۱۷عیار به چهار میلیون و ۳۴۲هزار و هر گرم طلای ۱۸عیار به یک میلیون و سه هزار تومان رسید.