طعم تلخ تقلُّب!
طعم تلخ تقلُّب!

  گفت: روزنامۀ اعتماد نوشته : بعضی مردود شدگان کنکور پارسال، با توصیه نمایندگان مجلس وارد دانشکده پزشکی و دندانپزشکی شدند! گفتم: کار بدی کرده اند! گفت: بیمار بدحالی که بر اثر آمپول اشتباهی سکته کرده بود ،با اعتراض به رئیس بیمارستان گفت: چرا دکتر بی سواد به بیمارستانت می آوری که با جان مردم […]

 

گفت: روزنامۀ اعتماد نوشته : بعضی مردود شدگان کنکور پارسال، با توصیه نمایندگان مجلس وارد دانشکده پزشکی و دندانپزشکی شدند!

گفتم: کار بدی کرده اند!

گفت: بیمار بدحالی که بر اثر آمپول اشتباهی سکته کرده بود ،با اعتراض به رئیس بیمارستان گفت:

چرا دکتر بی سواد به بیمارستانت می آوری که با جان مردم بازی کند؟

رئیس بیمارستان پاسخ داد: قربان! ظاهراً فراموش کرده اید زمانی که نماینده مجلس بودید،با توصیۀ جناب عالی این مردودی کنکور را وارد دانشکده پزشکی کردند!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان