شگرد گرانی هردمبیلی!!
شگرد گرانی هردمبیلی!!

  ماموران امنیتی دربار به اعلی حضرت هردمبیل گزارش دادند که تعداد زیادی از مردم به علت گرانی۳۰۰درصدی قیمت گوشت دیروز تظاهراتی چند ده هزار نفری راه انداختند و شعارهایی علیه مقام عالی سلطنت هم سرداده اند و قرار است امروز یک راهپیمایی یکصدهزار نفردر اعتراض به افزایش نرخ گوشت برپاشود. هردمبیل پس از شنیدن […]

 

ماموران امنیتی دربار به اعلی حضرت هردمبیل گزارش دادند که تعداد زیادی از مردم به علت گرانی۳۰۰درصدی قیمت گوشت دیروز تظاهراتی چند ده هزار نفری راه انداختند و شعارهایی علیه مقام عالی سلطنت هم سرداده اند و قرار است امروز یک راهپیمایی یکصدهزار نفردر اعتراض به افزایش نرخ گوشت برپاشود.

هردمبیل پس از شنیدن این گزارش از شدت ترس رنگش پرید و بدنش به لرزه درآمد و فوراً صدراعظم را احضار کرد و با تشر بر سرش فریاد زد:

چرا زودتر تدابیری نیندیشی و جلوی این تظاهرات را نگرفتی؟

صدراعظم با ترس و لکنت زبان به عرض رسانید: قربان! غافلگیر شدیم!

هردمبیل ادامه داد: فوراً با نظر مشورتی مستشار سیلگنایی ما شارل شرلی این غائلۀ خطرناک را بخوابانید! مرخصی!!

صدراعظم با ترس و لرز دربار را ترک کرد و یک راست به دفتر شارل شرلی رفت و گفت:

دستم به دامنت! بگو حالا چه کنیم؟

شرلی لبخندی زد و با کمال خونسردی پاسخ داد:

اصلاً جای نگرانی نیست!

صدراعظم پرسید: چطور این گونه با خونسردی با این تظاهرات بزرگ ضدسلطنتی برخورد می کنی؟

شرلی پاسخ داد: فورا دستور بده رئیس اتّحادیه قصّابان را احضار کنند تا با او صحبت کنیم.

پس از احضار رئیس صنف شرلی از او پرسید:

آیا تو نمی دانستی افزایش ۳۰۰ درصدی ناگهانی قیمت گوشت به مردم شوک وارد می کند؟

رئیس قصابان پاسخ داد: قربان! وقتی گوشت را از خارج وارد می کنند و با ۳۰۰درصد افزایش قیمت از ما پول می گیرنند،ما چه می توانیم بکنیم؟

شرلی با خونسردی گفت: من که نمی گویم گران نکنید!من می گویم شوک وارد نکنید.

رئیس پرسید: پس چه کنیم؟

شرلی گفت: اگر من به جای ۳۰۰درصد ،۴۰۰ درصد گوشت را گران کنم ،صنف شما خوشحال می شوند؟

رئیس قصابان گفت: شوخی می کنید؟

شرلی پاسخ داد: اصلاً، کاملاً جدّی می گویم! فقط در چهار مرحله!

صدراعظم و رئیس قصاب ها پرسیدند: چه فرقی می کند؟ باز هم مردم شورش می کنند!وقتی ۳۰۰ درصد را تحمُّل نمی کنند،چطور زیر بار ۴۰۰ درصد می روند؟

شرلی گفت: مگر تمثیل قورباغه و آب جوش را نشنیده اید؟

اگر یک قورباغه تیزهوش و شاد را بردارید و داخل یک ظرف آب جوش بیندازید، قورباغه چه کار می کند؟

صدراعظم پاسخ داد : بیرون می پرد!

شرلی ادامه داد: حالا اگر همین قورباغه را بردارید و داخل یک ظرف آب سرد بیندازید و بعد ظرف را روی اجاق بگذارید و به تدریج به آن حرارت بدهید، قورباغه استراحت می کند… چند دقیقه بعد یک قورباغه آب پز آماده است.

حالا هم برو و همین امروز اعلام کن که به دستور اعلی حضرت به جای افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ گوشت فقط ۵۰درصد بر قیمت گوشت افزوده می شود!بعد به تدریج هر یکی دو ماه باز هر بار ۵۰ درصد بر نرخ گوشت بیفزایید. آن وقت می بینید هیچ اتّفاقی نمی افتد!!

به دنبال این اعلام ماموران حکومتی با لباس شخصی به خیابان ها ریختند و رویکرد تظاهرات ضدّ سلطنتی را به نفع مقام عالی ملوکانه تغییر دادند!!

پس از گذشت شش ماه قیمت گوشت به تدریج چهارصد درصد گران تر شد و هیچ اتّفاقی نیفتاد!!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان