شوک عجیب افزایش تعرفه برق باغداران دماوند
شوک عجیب افزایش تعرفه برق باغداران دماوند

باغداران شهرستان دماوند درگير ناكارآمدي قانون گذاران هستند

باغداران شهرستان دماوند درگیر ناکارآمدی قانون گذاران هستند

طی گفتگو با اقتصاددان: در روزهای که اقتصاد ایران سخت ترین روزهای خود را سپری می کند و تولید کنندگان همگی در شرایط سختی قرار دارند افزایش بی رویه هزینه برق باغداران شهرستان دماوند را با شوک عجیبی مواجه کرده أست

این مبین أست که تعرفه کشاورزی در صنعت برق یکی از پایین تر ین ها أست اما متاسفانه عدم هماهنگی بین ادارات باعث سر در گمی باغداران شده.
در این خصوص نا هماهنگی که با پاس کاری بین اداره آب و جهاد کشاورزی و اداره برق شهرستان دماوند هر کدام توپ را بِه زمین دیگری پاس می دهند و باغدار نگون بخت نمی داند چگونه هزینه برق خود را پرداخت کند . !!!!

به گفته مهندس امیر حسن یعقوبی که از اساتید دانشگاه وباغداران قدیمی در جابان است و باغی که در آن ١٧٠٠ درخت سیب دارد را به سختی در این شرایط حفظ نموده و مجبور أست تعرفه برق خود را برای آبیاری قطره ای را با مبلغ آزاد پرداخت کند می گوید قبض برق در سال جدید فشار سنگینی به تولید بنده از نظر مالی وارد کرده و با مراجعه به اداره برق به سمت اداره آب هدایت شدم و بعد جهاد کشاورزی دماوند اما بعد از یک ماه پاس کاری هیچ اقدامی در خصوص تغییر تعرفه صورت نپذیرفته و هـیچ اداره ای پاسخگو نیست.

از آنجا که با بی کفایتی مسولین جهاد در حمایت از باغداران شهرستان مواجه هستیم که حتی با گزارش کامل متوالیان و بازدید از باغ و دیدن درختان حتی حاضر نیستند تعرفه برق را به کشاورزی تغییر دهند این اداره چگونه می تواند متولی حمایت از باغداران و کشاورزان باشد و اداره ای است در جهت سنگ انداز در تولید و با این شرایط از سایر ادارت چه انتظاری می شود داشت ؟

از مسولین محترم تقاضا عاجزانه داریم با بازدید از باغات شهرستان توسط یک نفر از شورا و یک کارشناس از جهاد و یک نفر از اداره آب مشکل تولید کنندگان را مورد برسی فوری قرار داده و سریعا نسبت به تغییر تعرفه دستورات لازمه صورت پذیرد چرا که مبین أست باغدار کیست و تشخیص آن به سادگی امکان پذیر است.

جهاد کشاورزی شهرستان بِه خوبی می دادند با تحت فشار ماندن مالکین آنها نمی توانند به تولید محصولات باغی ادامه دهند و ناگزیز به سمت خرد کردن ارازعی خود خواهند رفت چون قادر به تولید نخواهند بود .