شدت‌گیری خروج پول از بورس تهران
شدت‌گیری خروج پول از بورس تهران

معاملات حقیقی ها در شرایطی در هفته جاری نسبت هفته قبل افت داشت که خروپی پول حقیقی ها از بازار سهام نیز شدت گرفت.

معاملات حقیقی ها در شرایطی در هفته جاری نسبت هفته قبل افت داشت که خروپی پول حقیقی ها از بازار سهام نیز شدت گرفت.

اقتصاددان: در هفته چهارم فروردین امسال بازدهی شاخص ها متفاوت بود، به طوریکه شاخص کل (بورس) با بازدهی منفی ۰٫۶۵ درصدی روبه رو بود اما شاخص کل هم وزن (در بورس) ۱٫۴۸ درصد بازدهی مثبت و شاخص کل (فرابورس) با بازدهی مثبت ۰٫۷۵ درصدی روبه رو شد. برای هفته سوم کاری بازدهی ها برخلاف دو هفته نخست کاری که مثبت بود، متفاوت ارزیابی میشود.

افت ارزش معاملات خُرد در بورس و فرابورس

بر مبنای این بررسی، فشار سمت شاخص سازها در سمت عرضه در هفته جاری بسیار بیشتر از فشار کوچکترها در سمت عرضه بود. بزرگ‌ترهای بازار در روز سه شنبه بیشتر فروشنده بودند تا تقاضا و در این روز همچنین شاهد خروجی بیش از یک هزار میلیارد تومان پول حقیقیها بودیم که خود عامل دیگر افت شاخص بود. البته در روز سه شنبه رونمایی از نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر صمت در خصوص اعمال عوارض صادراتی روی محصول های معدنی که با شوک به بازار سرمایه همراه بود، بازار شاهد چنین ریزشی بود.

در این هفته ای که سپری شد متوسط ارزش معاملات خُرد ۵٫۵۸ همت برآورد شد که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته (۶٫۷۲ همت) با افت ۱۷ درصد روبه رو شد. حقیقی ها البته در هفته سوم کاری به مثابه هفته دوم کاری با شدت بیشتری شاهد خروج پول بود. به طوریکه حقیقی ها در مجموع در هفته گذشته نزدیک ۱٫۵ همت خروجی در برابر ۲۱۸ میلیارد تومان ورودی پول در بازار سهام داشتند. آنان همچنین ۱۷۱ میلیارد تومان خروجی در برابر ۳۰۲ میلیارد تومان ورودی پول در صندوق های با درآمد ثابت داشتند. این در حالی بود که در هفته دوم فروردین، حقیقی ها نزدیک ۶۴۸ میلیارد تومان در بازار سهام و ۷۷۷ میلیارد تومان در صندوق های با درآمد ثابت خروجی پول داشتند.

خروجی پول حقیقی ها از بورس و فرابورس شدت گرفت

خروجی پول حقیقی ها از بازار سهام در هفته سپری شده که اوج آن به معاملات روز سه شنبه بر میگردد، همزمان با عقب گرد شدید شاخص ها (با تاکید شاخص کل بورس) بود.

همچنین متوسط سرانه خرید حقیقی ها در هفته سپری شده ۳۰ میلیون تومان و متوسط سرانه فروش حقیقی ها ۲۹٫۵ میلیون تومان بود که نسبت به هفته گذشته نشان میدهد از توان خرید حقیقی ها کاسته شده و به توان فروش حقیقی ها افزوده شده است.

 شدت‌گیری خروج پول از بورس تهران

 شدت‌گیری خروج پول از بورس تهران

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز