شب کاری راه مقابله با قطعی برق صنایع
شب کاری راه مقابله با قطعی برق صنایع

جلسه بررسی مسائل و مشکلات قطعی برق در واحدهای صنعتی و ساماندهی این موضوع

جلسه بررسی مسائل و مشکلات قطعی برق در واحدهای صنعتی و ساماندهی این موضوع

اقتصاددان: این جلسه به ریاست جمالی پور استاندار قزوین و با حضورآقایان افضلی رئیس سازمان صمت استان ،خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، چگینی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان ،عبدیان مشاور استاندار ،آهنی ها رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و نمایندگان تعدادی از واحدهای تولیدی_ صنعتی برگزار شد

 در پایان این جلسه مقرر گردید:

برای رفع بحران کمبود برق، مدیران واحدهای صنعتی استان مکلفند طبق برنامه پیش بینی شده دو روز در هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب از هرگونه فعالیت تولیدی خودداری نمایند و همچنین هرگونه قطعی برق این واحدها با هماهنگی شرکت توزیع برق استان از قبل اعلام شود.

واحدهای صنعتی استان می‌توانند از ۱۰ شب تا ۱۰ صبح روز بعد شیفت شب خود را بدون محدودیت راه اندازی و به فعالیت تولیدی خود بپردازند.

در صورتی که به صورت مقطعی مشکل تامین برق برای خطوط تولیدی به وجود آید، شرکت توزیع برق استان مجاز است با خاموشی مصارف غیر صنعتی کمبود برق این واحدها را جبران نماید.

مشترکین پر مصرف خانگی و تجاری از روز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ توسط شرکت توزیع برق استان رصد شده و برق پرمصرف ها قطع خواهد شد.

روزهای جمعه در هیچ ساعتی از شبانه‌روز محدودیت کاری برای واحدهای صنعتی وجود ندارد.