شاخص کل ۷۰۰۰ واحد کاهش یافت
شاخص کل ۷۰۰۰ واحد کاهش یافت

طی معاملات امروز بورس تهران شاخص کل با کاهش ۰.۴۸ درصدی رو به رو شد و به عدد ۱ میلیون و ۶۴۶ هزار واحد رسید.

طی معاملات امروز بورس تهران شاخص کل با کاهش ۰.۴۸ درصدی رو به رو شد و به عدد ۱ میلیون و ۶۴۶ هزار واحد رسید.

اقتصاددان: شاخص هم وزن نیز با رشد اندک ۰.۰۶ درصدی روبه رو بود.

ارزش معاملات خرد بازار سهام ۷۲۰۰ میلیارد بوده است که از این عدد ۳۸۰۰ میلیارد متعلق به بازار بورس،۲۷۰۰ میلیارد متعلق به فرابورس و۶۶۶ میلیارد متعلق به صندوق های سهامی بوده است‌.

در بین صنایع نیز گروه خودرو و قطعات و سپس فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرده اند و نماد گدنا و خودرو نیز در بین نماد های بازار سهام بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرده اند.

حقیقی ها امروز اقدام به خروج ۱۹۵ میلیارد پول از بازار سهام کرده اند که گروه بانک و موسسات مالی بیشترین خروج پول و گروه کانی های غیر فلزی بیشترین ورود پول را داشته اند.

سرانه خرید حقیقی ها امروز ۲۱.۸ میلیون و سرانه فروش آن ها نیز همین عدد بوده است.

کاهش ارزش معاملات از کانال ۱۰ هزار میلیاردی به کانال ۷ هزار میلیاردی از نکته های قابل توجه بازار امروز بوده است که حاکی از کاهش تقاضا در بازار می باشد.

شاخص کل ۷۰۰۰ واحد کاهش یافت