تحلیل سیگنال منفی بازار سرمایه ۲۵ خرداد ۹۹
تحلیل سیگنال منفی بازار سرمایه ۲۵ خرداد ۹۹

سیگنال منفی بازار سرمایهبیست و پنجم خرداد ۹۹ اقتصاددان: اگرچه در روزهای اخیر بطور نوسانی شاهد رشد و افت بازار هستیم اما در مجموع برآیند بازار مثبت است در روزهای گذشته رشد ۳ و ۴ درصدی بازار را داشتیم در صورتی که امروز حرکت بازار منفی سه دهم بود در هفته گذشته نیز اینگونه بود […]

سیگنال منفی بازار سرمایه
بیست و پنجم خرداد ۹۹
اقتصاددان: اگرچه در روزهای اخیر بطور نوسانی شاهد رشد و افت بازار هستیم اما در مجموع برآیند بازار مثبت است در روزهای گذشته رشد ۳ و ۴ درصدی بازار را داشتیم در صورتی که امروز حرکت بازار منفی سه دهم بود در هفته گذشته نیز اینگونه بود یکی از دلایل آن مقاومت طلا از یک سو و پیش فروش خودرو و جابجایی وجه نقد از بورس به سایر گزینه های اقتصادی را شاهد هستیم.
اما با حرکت های شاخص می توانیم حدس بزنیم که بازار هدف یک میلیون و دویست و پنجاه را به سمت یک میلیون و چهارصد نشانه گرفته است.
نادر کریمی فعال بازار سرمایه