سکوت بهترست تا موضع گیری
سکوت بهترست تا موضع گیری

بسمه تعالی گئو گوشت گئونه اخوره ولی استخونش نیشکنه(دور نیونه) این ضرب المثل، لری بختیاری و معادل فارسی آن هم وجود دارد مانند، فامیل گوشت فامیل خود را می خورد ولی استخوانش را دور نمی اندازد یا آدم عاقل پل های پشت سر خودش را خراب نمی کند و… کنایه از اینکه فامیل باید تعصب […]

بسمه تعالی

گئو گوشت گئونه اخوره ولی استخونش نیشکنه(دور نیونه)
این ضرب المثل، لری بختیاری و معادل فارسی آن هم وجود دارد مانند، فامیل گوشت فامیل خود را می خورد ولی استخوانش را دور نمی اندازد یا آدم عاقل پل های پشت سر خودش را خراب نمی کند و…

کنایه از اینکه فامیل باید تعصب فامیل خودش را داشته باشد، البته این موضوع را نمی توان در کلیه موارد امروزی تطبیق داد و با این شدت نمی توان برای تمام موضوعات زندگی امروزی تعمیم داد.

واقعیت:
در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بعضی توقع بیجا دارند و اعتقاد دارند باید تحت هر شرایطی همه افراد یک قوم، از قوم خویش و فامیل خود بدون چون و چرا حمایت کند؛ وگرنه انسان بی تعصب و‌ خائنی می باشند.

این موضوع هم اشتباه و هم توقع بیجا و خطرناکی است زیرا این چنین باشد، اگر تُرکی به غیرتُرک رای دهد خیانت کرده؟! یا یک‌ خراسانی اگر به غیرخراسانی رای دهد یک انسان بی تعصبی است؟! یا یک کویر نشین اگر به غیرکویر نشین رای دهد خیانت کرده؟! و‌ مناطقی که نامزد انتخاباتی ندارند و‌ یا تایید صلاحیت نشده اند رای دهند بی غیرت هستند؟!
این تفکر پوچ متعلق به انسان های بدوی و بی فرهنگ است و برای جامعه ای که نیاز به ترقی و‌ پیشرفت دارد بسیار خطرناک است و باعث رقابت نامناسبی بین اقوام و‌ مناطق جغرافیایی شده و اعتماد و دوستی بین اقوام یک‌ ملت را از بین می رود و در قرن بیست و یکم ‌و‌ در کشور متمدن ایران، رواج این تفکرات جای تاسف دارد.

نکته آخر:

حالا تکلیف بعضی از افراد صاحب اندیشه که بدنبال توسعه و‌ آبادانی کشور خود هستند چیست؟بنظرم در شرایط نیمه پیشرفته ی کشور، اینگونه افراد باید برای حفظ خود سکوت کرده و در ستادهای غیرقومی شرکت نکرده و در مقابل نامزد قومی خود که قصد تبلیغ و اعتقاد برای آن ندارند سکوت کنند و در صندوق رای نامزد مورد تایید خود را انتخاب کنند و‌ رای دهند.

زمان بابادی شوراب
۲۰/ خرداد/۱۴۰۰